Silný výskyt dlouháče kukuřičného

Na jaře 2018 byl na více lokalitách jihozápadního Slovenska zaznamenán zvýšený výskyt škůdce dlouháče kukuřičného (dlhánika kukuričného) v porostech okopanin, zvláště na porostech, kde byla předplodinou kukuřice. K přemnožení tohto škůdce dochází zejména po dvou až třech za sebou nasledujících suchých a teplých letech.

O tom, že to není poprvé, informuje ve svém příspěvku Ing. Ján Tancik, Ph.D, ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitre, kde uvádí, že podobné zvýšené výskyty byly zaznamenány i v minulých letech. Takže pěstitelé už mají s tímto škůdcem zkušenosti a umí proti němu zabezpečit účinnou ochranu. Na druhé straně tam, kde nebyla provedena opatření, byly zaznamenány významné škody. Článek Ing. Tancika přináší charakteristiku škůdce, jeho symptomy, škodlivost, možnosti ochrany porostů a v závěru i zkušenosti některých zemědělců v ochraně proti tomuto škůdci.

Příspěvek například informuje o tom, že velký význam mají zejména ta agrotechnická opatření, která zabraňují přemnožení, zejména správný osevní postup. V rizikových lokalitách je třeba se vyhnout (aspoň dočasně) monokulturnímu pěstování kukuřice. Populační hustota škůdce po prvním roce pěstování kukuřice je 7–22 jedinců na m2 a po třetím roce pěstování až 70 jedinců na m2. Po kukuřici je podle něho vhodné pěstovat pšenici, což výrazně sníží populační hustotu škůdce.*

Více informací naleznete v ÚRODĚ č. 1/2019 na str. 10.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *