Silné poškození řepky larvami dřepčíka olejkového

Momentálně je možné na desítkách lokalit vidět zaschlé rostliny řepky, které ještě v polovině března nejevily známky nějakého problému. Nejde o poškození mrazem, ani jiným abiotickým faktorem. Důvodem je silné napadení larvami dřepčíka olejkového. Na tento fakt upozorňuje aktualita Rostlinolékařského portálu.

Porosty řepky na řadě lokalit Moravy a okraje Vysočiny náhle „zrezavěly“ bez zjevného důvodu. Zpravidla se jedná o plošné projevy. Na vině není mráz ani sucho, ale po bližším průzkumu se podle portálu jedná o důsledek silného poškození larvami dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala). Larvy se prokousávají řapíky a poškozují i vzrostný vrchol mladých rostlin řepky, v důsledku čehož rostliny zasychají.

Poškození se objevuje u menších rostlin především v důsledku silných náletů z podzimu v kombinaci se ztrátou účinné látky chlorpyrifos, která vykazovala perzistenci a dobrou účinnost vůči tomuto škůdci. V současnosti je možné použít proti dřepčíkovi na podzim jen insekticidy na bázi pyretroidů, které z pohledu rezistence vykazují dobrou účinnost, ale mají nízkou perzistenci. Co by dnes již z důvodů silné rezistence dřepčíka olejkového nefungovalo, jsou insekticidy na bázi NNI, které vykazují v testech rezistence téměř nulovou účinnost, informuje dále Rostlinolékařský portál.

Poškození je na řadě polí tak silné, že se budou porosty pravděpodobně nahrazovat jarní plodinou. Pokud pěstitelé podobný problém na svých polích s řepku objeví, podle doporučení portálu mají několik rostlin vytrhnout a rozříznout je. V případě nálezu larviček s tmavou hlavou a tmavými tečkami na bocích těla se jedná o larvy dřepčíka olejkového.

Situaci výskytu škůdců v řepce ozimé v ČR lze sledovat v Mapách výskytu nebo v aplikaci Aktuální výskyty v okrese.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *