Signalizace ošetření proti bílé hnilobě řepky

Na pracovišti Výzkumného ústavu olejnin Opava jsou dlouhodobě sledovány možnosti signalizace fungicidního ošetření v kvetení ozimé řepky olejky proti bílé hnilobě řepky/hlízence obecné. Signalizace ošetření je prováděna na základě průběhu počasí, vyhodnocení mikroklimatu v porostu před květem a v průběhu kvetení a hodnocení kontaminace květních plátků/petálů askosporami patogenu Sclerotinia sclerotiorum.

Ing. Eva Plachká ze společnosti  OSEVA PRO s. r. o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava, ve svém příspěvku v ÚRODĚ č. 4  popisuje původce a příznaky napadení této choroby. Dozvíte se například, že první příznaky jsou viditelné zpravidla pět až šest týdnů od infekce. Vznikají mokvavé skvrny, na kterých roste bílé mycelium a posléze se vně nebo uvnitř pletiva tvoří sklerocia zpočátku bílá a zráním zčernají. Infekci podporuje teplo a střídavá vlhkost. Autorka popisuje také pokus, jehož cílem bylo sledovat napadení řepky u odrůd PX 104 a Sherpa v letech 2015 až 2017 na několika lokalitách. Věnuje se také biologické účinnosti ošetření a vlivu na výnos.

„V letech 2015 až 2017 bylo u sledovaných přípravků nejlepších výsledků v polních pokusech dosaženo po fungicidním ošetření v plném květu na počátku opadávání petálů (BBCH 65) a v roce 2017 také na počátku kvetení,“ uvedla Ing. Plachká. Více informací naleznete v dubnové Úrodě.*

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *