Signalizace fungicidního ošetření proti bílé hnilobě řepky

Bílá hniloba řepky, jejímž původcem je patogen Sclerotinia sclerotiorum, je stále významnou chorobou řepky. Její výskyt ovlivňují teplotní a vlhkostní podmínky půdy a vzduchu v prodlužovacím růstu, kvetení a na počátku tvorby šešulí. Tématem se v květnové Úrodě zabývá Ing. Eva Plachká, Ph.D., z firmy OSEVA vývoj a výzkum s. r. o., provozovna Opava, OSEVA PRO s. r. o., o. z. Výzkumný ústav olejnin Opava.

S ohledem na trend průběhu počasí v posledních letech – vysoké teploty, nedostatek srážek a půdní sucho, může být zdánlivě význam této choroby nižší. Jak ale autorka uvádí, je nutné zhodnotit rozdílný průběh počasí a rozdílné podmínky lokalit pěstování řepky olejky v rámci České republiky. Také je vhodné v rozhodování zohlednit, že původce choroby je polyfágní patogen, který napadá více druhů kulturních plodin, a dále poslední rok významného výskytu choroby. Jednalo se o rok 2016, kdy četnost napadení ozimé řepky olejky dosahovala na fungicidně neošetřených plochách až okolo 60 %. Z uvedeného je zřejmé, že půdní zásoba zdroje infekce – životaschopných sklerocií v půdě, je v místě pěstování náchylných plodin v roce 2016 a vysokého napadení patogenem vysoká.

Jak v závěru svého příspěvku Ing. Plachká informuje, pro konečnou intenzitu napadení řepky patogenem S. sclerotiorum před sklizní je důležité množství a rozložení srážek, relativní vlhkost vzduchu a teplota v průběhu kvetení řepky. Tyto faktory ovlivňují zachycení askospor na rostlinách řepky, jejich životnost, klíčení a infekci hostitelské plodiny. V případě pomalého nástupu a delšího kvetení řepky pět až šest týdnů, je optimální termín ošetření ozimé řepky olejky ve vývojové fázi BBCH 63–65, kdy je 30 % květů na hlavním stonku otevřených až po začátek opadu květních plátků/petalů. V případě rychlého nástupu kvetení a vyšších teplot (doba kvetení do čtyř týdnů) je optimální termín ošetření od počátku kvetení (BBCH 61) až do poloviny kvetení (BBCH 65).

Fungicidní ošetření směrované do kvetení řepky eliminuje také výskyty dalších chorob řepky v průběhu růstu šešulí a dozrávání, jako jsou šedá plísňovitost brukvovitých, plísně brukvovitých, padlí brukvovitých, alternariová skvrnitost brukvovitých. Účinnost fungicidního ošetření v kvetení řepky závisí na zvoleném termínu ošetření a účinnosti konkrétního fungicidu k dané chorobě, doplňuje autorka článku.*

Další informace se dočtete v květnovém vydání časopisu Úroda (5/2019).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *