Seznam doporučených odrůd ozimého tritikale pro rok 2021

Seznam zveřejněný v srpnovém vydání časopisu Úroda (8/2021) obsahuje popisy registrovaných odrůd ozimého tritikale, které vykázaly v půdně-klimatických podmínkách České republiky velmi dobré výsledky v rámci registračních zkoušek a následně v systému zkoušení pro Seznam doporučených odrůd.

Hodnocení vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2017–2020 na zkušebních stanicích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ.

Výchozími kritérii pro hodnocení odrůd jsou výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, odolnost proti chorobám).

Mezi doporučené odrůdy patří AgostinoCPG, CappriciaCPG, CedricoCPG, ClaudiusCPG, PortoCPG. Do předběžně doporučených odrůd jsou zařazeny OctavioCPG, SU Askadus, SU LiboriusCPG a TemucoCPG.

Podrobné popisy odrůd naleznete v srpnovém vydání časopisu Úroda v článku Ing. Vladimíry Horákové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *