Schopnosti zavíječe paprikového zajistit potravu pro své potomstvo

Zavíječe paprikového znají nejen farmáři a potravináři, ale také řada hospodyněk ze svých spíží. Tento malý dvoubarevný motýlek patří mezi závažné kosmopolitní škůdce, jehož housenky se dokážou živit na široké škále potravin a krmiv.

Škůdcem se v Úrodě č. 11/2019 zabývá spolu s dalšími autory Ing. Radek Aulický, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Jak upozorňuje, některé z těchto potravin jsou pro tohoto škůdce lákavější než jiné. Zejména ho přitahují různé druhy ořechů, koření, sušenky, krmivo pro domácí mazlíčky nebo cereální tyčinky. V napadených potravinách se vyvíjejí housenky, které potravu konzumují a pak v ní zanechávají nežádoucí “vizitky” své přítomnosti (tj. alergenní trus a charakteristické “lepkavé pavučinky”).

Prosperita potomků zavíječe paprikového závisí na tom, jak efektivně a rychle je samice zavíječe schopná nalézt vhodný zdroj potravy a pak na něj naklást vajíčka. Je známo, že “příroda vybavila” zavíječe dobrým čichem a schopností letu. Není však známo, jak efektivně umí tyto schopnosti zavíječi využívat v lidském prostředí. „Naše výzkumná práce se proto zabývala popisem schopností vyhledávat potravu (cereální tyčinky) a analýzou rizik spojených s výskytem tohoto škůdce pro potravinářské výrobce a spotřebitele v rámci výzkumného projektu TAČR (TH02030215),“ uvádí autoři.
Výsledky ukázaly velmi zajímavé informace. V případě bezvýběrového testu byly samice zavíječe paprikového schopné najít tyčinku již během prvního dne a naklást vajíčka na rozbalenou cereální tyčinku s přesností vyšší než 98 %. To znamená, že prakticky všechna nakladená vajíčka se nacházela v dostatečné blízkosti zdroje potravy. V případě zabalené cereální tyčinky v poškozeném obalu se přesnost nakladených vajíček pohybovala kolem 32 %. Důležitým výsledkem bylo, že kvalitně zabalená cereální tyčinka v nepoškozeném obalu byla chráněna a počet nakladených vajíček na obalu se pohyboval kolem 3 %, ze všech nakladených vajíček. Výběrový test potvrdil výsledky bezvýběrového testu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *