S tolerancí k nádorovitosti kořene

Nádorovitost brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) představuje problém především pro severní část Čech a Moravy, avšak postupně se šíří všemi směry do dalších regionů republiky. Původcem nádorovitosti kořene je patogen Plasmodiophora brassicae. Způsobuje tvorbu nádorů na kořenech, tím přerušuje přenos vody a živin k nadzemním částem rostliny, což vede k oslabení až odumření.

Jedná se o kosmopolitní chorobu s výskytem v oblastech s intenzivním pěstováním brukvovitých rostlin. Největší problémy s tímto patogenem zaznamenáváme na silně zaplevelených pozemcích s brukvovitými plevely, které jsou hlavními hostiteli.

Výše uvedené skutečnosti svědčí o tom, že se jedná o nebezpečného nepřítele pěstitelů řepky a boj s ním je značně komplikovaný. V tomto boji není možné použít fungicidy a jedinou zbraní tedy mohou být pouze preventivní opatření k zamezení dalšího rozšiřováni spor (zemědělská technika), udržování správného pH (pH 6,5 až 7), snížení zaplevelení brukvovitými plevely a správný osevní sled, jelikož napadá i hořčici a jarní řepku. Z tohoto důvodu se doporučuje odstup minimálně šest let brukvovitých na pozemku a pozdější termín setí, který snižuje napadení rostlin a rozvoj choroby.

ES Cramberio před sklizní potvrzuje svůj vynikající zdravotní stav

Jedinou spolehlivou ochranou je pěstování speciálně vyšlechtěných tolerantních odrůd, které i přes částečné napadení dávají stabilní výnos. Naštěstí šlechtitelské společnosti vytrvale pracují na vývoji nových, stále odolnějších hybridů. Situaci však komplikuje skutečnost, že existuje spousta různých variant patogenu (asi 35 patotypů), takže je třeba stále vyvíjet odrůdy s vyšší odolností. Odrůda se stoprocentní rezistencí bohužel zatím neexistuje. Pozitivní zprávou zůstává, že projevy nádorovitosti ovlivňuje i počasí v daném pěstitelském roce. V suchých a teplých letech se patogen nemusí vůbec nebo jen v nízké míře projevit v porostu. Naopak vlhký podzim a studená zima mu velmi svědčí a poskytují skvělé podmínky pro jeho působení.

ES Cramberio

Hybrid ES Cramberio, vykazuje vysokou míru odolnosti proti nádorovitosti. Jedná se o středně raný hybrid s rychlým podzimním vývojem a výbornou mrazuvzdorností, který je vhodný i pro pozdní setí, které snižuje napadení. Rostliny jsou středně vysoké, nenáchylné k poléhání a vykazují výbornou odolnost vůči Phoma, celkově mají vynikající zdravotní stav. Ve výnosovém potenciálu a obsahu oleje nezaostává ES Cramberio za klasickými odrůdami.

Kořenová soustava ES Cramberio

ES Criterio – novinka

Jedná se o nový výnosný hybrid vyššího vzrůstu s vysokým obsahem oleje, proteinů a OMEGA-3 mastných kyselin. Rostliny se vyznačují dobrým jarním startem a využitím vody. Každý pěstitel jistě ocení nepukavost šešulí, odolnost vůči poléhání a výborný zdravotní stav, především odolnost vůči fomě. Doporučený výsevek je 450–500 tisíc semen na hektar.

Správná volba hybridu pro napadený pozemek je cestou k výnosu, který by bez tolerantních odrůd nebyl možný, z tohoto důvodu volí zákazníci hybridy Agrofinalu!

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte obchodní tým společnosti Agrofinal, více informací naleznete i na našich webových stránkách.

Tým Agrofinal s. r. o.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *