S moderním přístupem k ochraně rostlin

Dvě novinky přináší společnost Bayer, s. r. o., do ochrany obilnin. Herbicid Atlantis Star prohlubuje díky účinné látce thiencarbazone-methyl oproti známému Atlantisu OD účinnost zejména na dvouděložné plevele. Jako zástupce fungicidů vyrobených nejmodernější technologií figurovala v Nabočanech druhá z novinek Variano Xpro. Tyto produkty byly představeny v rámci variant ošetření na zemědělské výstavě Naše pole.

Herbicid Atlantis Star (iodosulfuron-methyl-sodium 9 g/kg, mesosulfuron-methyl 45 g/kg, thiencarbazone-methyl 22,5 g/kg) je registrován do ozimé pšenice, ozimého ječmene a ozimého žita v rozpětí dávek 0,2–0,333 kg/ha. Ing. Hana Slavíková, regionální zástupkyně firmy Bayer, o tomto produktu hovořila jako specialistovi na trávovité plevele. V plné dávce vykazuje vysokou účinnost také na dvouděložné plevele i problematické trávovité druhy, jako jsou psárky, sveřepy a mrvka myší ocásek, proti níž jsou k dispozici jen omezené možnosti ochrany. Aplikace probíhá na jaře do konce odnožování obilnin.

Další novinka, Variano Xpro (bixafen 40 g/l, fluoxastrobin 50 g/l, prothioconazole 100 g/l), fungicid na ochranu listové plochy obilnin, je vyroben nejmodernější technologií, která využívá kombinace více účinných látek s odlišným způsobem účinku. Tím mimo jiné zabraňuje podle Ing. Slavíkové vzniku rezistentních houbových patogenů k fungicidům. Koncipován je tak, aby účinné látky zabezpečily nejen vysokou ochranu obilnin proti houbovým chorobám, ale současně měly pozitivní vliv na celkovou vitalitu rostlin (green efekt). Moderní smáčedla podporují další žádané vlastnosti, jako například rychlejší průnik do rostliny či eliminaci odpařování účinných složek. Přípravek je širokospektrální s uplatněním zejména na T2 aplikaci. Vzhledem k dlouhé reziduální účinnosti, zhruba pět až šest týdnů v závislosti na průběhu počasí a infekčním tlaku patogenu, je využíván také v technologii jednoho ošetření na konci metání. I tuto variantu společnost Bayer zvolila do své prezentace a z vizuálního posouzení se zdálo, že v suchých podmínkách Nabočan byla v letošním roce dostačující.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *