S důrazem na ochranu půdy při pěstování brambor

Udržitelné hospodaření na půdě se zakládá na cíleně uplatňovaných opatřeních. Podle charakteru pěstované plodiny mohou být jak krátkodobá (řešena především konkrétními půdoochrannými postupy), tak dlouhodobá. Ve druhém případě jsou spjatá s charakterem a vlastnostmi konkrétního pozemku (cílená úprava pozemku jako rozdělení biologickými retardéry – remízky, travnaté pásy apod.). Jejich společným cílem je bezesporu udržení a zlepšení produktivity půdy.

Oproti jiným plodinám prakticky nelze pro brambory na pozemku ponechat větší množství posklizňových zbytků, neboť ty brání doposud zavedenému systému předseťového zpracování půdy či záhonovému odkameňování a následným opatřením uvádí spolu s dalšími autory v Úrodě č. 11/2018. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Dodává, že například systém zakládání porostů je dnes často spjat s lokální aplikací hnojiv, formováním hrůbků či instalací kapkové závlahy a posklizňové zbytky jsou i zde na překážku. Proto je povrch půdy po výsadbě brambor silně ohrožen erozními vlivy. Dobrý hospodář by si toho měl být vědom a zvolit taková nezbytná opatření, která zajistí dostatečnou ochranu půdy již v této citlivé počáteční fázi. O to hůř, že tomuto stavu často nepomáhá ani používání těžkých kolových traktorů nezbytných pro pohon strojů a k degradaci půdy dochází v horším případě již při vlastním zakládání porostů brambor. Kromě obvyklých agrotechnických metod se autoři v textu zabývají také pásovým pěstováním brambor nebo mulčováním a hrázkováním.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *