Rozšířili řadu sofistikovaných hnojiv

Filozofií společnosti BioAktiv CZ s. r. o. je odlišit se od ostatních společností na trhu tím, že vyvíjejí produkty šité na míru dané situaci, podmínkám, navíc s dalšími přidanými efekty. Tento sektor je inovativní, a přestože zohledňuje klasické prvky výživy plodin, přistupuje k nim s moderními poznatky a kombinacemi v optimálních poměrech pro danou situaci. Řadu sofistikovaných listových hnojiv společnost rozšiřuje o tři novinky – AktiFer Grow, AktiFer Macro Extra a AktiFer SuperPhos + Cu. Pracují i na nové řadě produktů pro ekologické zemědělství, jejichž přesah cílí také do konvence. Společnost BioAktiv CZ své produkty prezentovala na výstavě Naše pole.

AktiFer Grow podle Ing. Martina Bohuňka, produktového manažera společnosti BioAktiv CZ, představuje optimální mix toho, co rostlina nejčastěji vyžaduje ve fázi mladých pletiv a zároveň stimuluje zakořenění a odnožování. Kombinace fosforu a manganu společně s cytokininy podle něj řeší výživu a vývoj kořene (plus odnožování) a společně s borem i metabolismus zpevnění pletiv (obsažený prolin a bor zvyšují odolnost proti vymrzání). Aminokyseliny v tomto mixu pak dodávají rostlině energii. Toto listové hnojivo působí synergicky s PlantAktivem pro rostliny a lze jej podle Ing. Bohuňka kombinovat i s dalšími běžně aplikovanými chemickými přípravky.

Na AktiFer Grow navazuje ve druhé polovině vegetace AktiFer Macro Extra obsahující mix makro- a mikroprvků, volných aminokyselin a auxinů. Určen je k podpoře bujného růstu a generativního vývoje rostlin, což se odráží ve zvýšení výnosů a kvality produkce. Předností je jeho synergismus s fungicidy, firma doporučuje též jeho využití pro léčení porostů po poškození.

Zajímavým produktem pro specifičtější situace je AktiFer SuperPhos + Cu. Toto listové hnojivo bylo podle Ing. Bohuňka sestaveno v reakci na novou evropskou zemědělskou politiku, kdy již nyní pěstitelé pociťují úbytek účinných látek pro ochranu rostlin. „Hledáme cesty, jak v rámci integrovaných pravidel dostat do výživy a stimulace také ochranu,“ zdůraznil. Například v máku se AktiFer SuperPhos + Cu v loňském roce vyrovnal v účinku na plíseň makovou dříve používanému fungicidnímu sledu (pokusy ve spolupráci se společností Labris), čímž se firmě podařilo naplnit zamýšlený cíl propojení výživy s ochranu za dodržení pravidel integrovaných principů.

Produkty svým zákazníkům společnost BioAktiv řeší na míru podle potřeb a výsledků provedených analýz. Jsou tedy vždy přesně cílené. Mottem společnosti je: „Malé množství, velký efekt.“ Aby toto přesvědčení mohli naplňovat, realizují celou řadu pokusů ve spolupráci s jedenácti výzkumnými institucemi a univerzitami. A co je podle Martina Bohuňka adekvátně velký přínos aplikace? Pokud si na sebe přípravek dvakrát až třikrát vydělá. To, že jsou produkty firmy BioAktiv CZ žádané, dokazuje již desetileté působení na trhu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *