Rostlinolékaři se sešli v Pardubicích

Tradiční Rostlinolékařské dny přivítaly účastníky jménem České rostlinolékařské společnosti již podevatenácté. Letošní ročník se zabýval velmi aktuálním tématem Realizace integrované ochrany rostlin v intencích Národního akčního plánu.

„Tato akce má svoji tradici, stává se centrem setkávání odborníků působících v oblasti rostlinolékařské péče jak na úrovni vědecko-výzkumné základny, tak státní správy nebo zemědělské prvovýroby,“ informoval předseda České společnosti rostlinolékařské Ing. Vladimír Řehák, CSc. Jako v minulých letech byly Rostlinolékařské dny realizovány za podpory Ministerstva zemědělství a spoluúčasti dalších organizací.

„Cílem letošních Rostlinolékařských dnů bylo prezentovat odborné veřejnosti záměry Národního akčního plánu jako nástroje k trvale udržitelnému používání přípravků a snižování rizik pro složky životního prostředí v systému Integrované ochrany rostlin,“ nastínil Ing. Řehák. Národní akční plán (NAP) byl vypracován s vizí pěti let, co nevidět bude nutné zhodnotit jeho přínos a uvažovat o jeho nové formulaci. Podle Ing. Řeháka nejsou záměry současného NAP zcela naplňovány. Odborná akce se tak stala vhodným místem pro vyjádření se k tomuto tématu a mnohým dalším souvisejícím s rostlinolékařstvím.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *