Rosteme, a přesto zůstáváme flexibilní

ČSOB Pojišťovna je jednou z nejrychleji rostoucích pojišťoven v zemědělském segmentu. Za poslední tři roky narostl počet pojistných smluv na pojištění hospodářských zvířat a plodin v ČSOB Pojišťovně o necelých 280 %. Nárůst to je opravdu veliký a my za něj děkujeme. Je to pro nás důkaz, že jdeme správným směrem a klienti náš osobní a flexibilní přístup vítají. Snažíme se mít flexibilní a osobní přístup jak při likvidacích pojistných událostí, kdy průměrně provedeme první prohlídku poškozených hospodářských zvířat či porostů do čtyř dnů, tak i u vzniku pojištění, kdy klademe důraz na to, aby byl náš klient dobře pojištěn.

Plodiny si v ČSOB Pojišťovně můžete pojistit proti různým rizikům. Základními riziky, proti kterým se pojišťují v ČSOB Pojišťovně všechny plodiny, jsou rizika krupobití a požáru. Jako doplňková rizika, která si můžete k výše uvedeným připojistit, jsou rizika vichřice, záplavy a povodně, pojištění vyzimování (u ozimých plodin) a pojištění rizika jarního mrazu (u vybraných plodin, jako je cukrová řepa, nebo mák).

Klient rozhoduje
Při sjednávání pojištění plodin v ČSOB Pojišťovně si klient sám určí výkupní ceny, za které své komodity prodává. Také si určí plánovaný výnos, který klient na základě dlouhodobých zkušeností očekává, že dosáhne. V těchto případech doporučujeme klientovi pečlivě zvážit, jaké hodnoty uvede, jelikož při nižších výkupních cenách, nebo nižších výnosech klient sice ušetří pár korun na pojistném, ovšem v případě pojistné události je pojistné plnění počítáno z klientem uvedených údajů a klient pak může tratit desetitisíce až statisíce korun. Pro názornost si uveďme malý příklad. Farmář Ječmínek pěstuje na 20 ha pšenici ozimou. Běžně má pan Ječmínek na této pšenici výnos 5,5 t/ha, ale aby ušetřil, nahlásil při sjednání pojistné smlouvy na pojištění této plodiny výnos jen 3 t/ha, výkupní cenu potom pan Ječmínek uvedl 5000 korun. Celkový rozdíl v pojistném činí přibližně dva tisíce korun, ale rozdíl v pojistném plnění při 30% škodě je 75 tisíc korun.
V ČSOB Pojišťovně netrváme na tom, aby si klient pojistil 100 % své obhospodařované výměry, ale důrazně doporučujeme klientovi tuto možnost zvážit. Klient, který si nepojistil všechny své pěstované plodiny, kalkuluje s větší odolností některých plodin vůči pojišťovaným rizikům. Pár let se tato strategie může zdát jako výhodná. A klient tímto způsobem ušetří nějaký ten peníz. Ovšem pak může přijít rok, jako byl 2016, kdy kroupy pobijí kompletně všechna obhospodařovaná pole, a klient spláče nad výdělkem, celková škoda je pak větší, než klient za těch pár let ušetřil na pojistném. Dalšími důvody, proč mít pojištěnou celou obhospodařovanou výměru, jsou zemědělské dotace. Kromě skutečnosti, že za minulý rok vyplácelo PGRLF v rámci podpory pojištění na pojištění speciálních plodin dotaci ve výši 50 % a ostatních plodin 40 % zaplaceného ročního pojistného, bylo možno, v případě, že měl klient pojištěné plodiny, získat také 100 % dotace na zmírnění škod způsobených suchem. V případě, že zemědělec, kterého postihlo sucho, neměl v daném roce pojištěno alespoň 50 % poškozené plodiny nebo minimálně 50 % výměry celého zemědělského podniku, tak mu byla v takovém případě dotace krácena o polovinu. A jak to s počasím v posledních letech vypadá, sucho nás s největší pravděpodobností čeká opět. Nebo sucho být nemusí, ale může se objevit jiný dotační program, který bude opět bonifikovat ty zodpovědné zemědělce, kteří si pro případ nepřízně počasí pojistili svoji úrodu.

A protože i my v ČSOB Pojišťovně máme rádi zodpovědný přístup, rozhodli jsme se minulý rok, že ty zodpovědné a pořádné zemědělce odměníme. A ne jednou slevou, ale hned třemi slevami naráz.

Sleva za aktualizaci
První sleva je sleva za aktualizaci. Přes 90 % pojistných smluv na pojištění plodin je uzavíráno a řešeno na podzim. V období, kdy zemědělci mají již zasety, nebo právě sejí ozimé plodiny. A zároveň mají již představu, kolik zasejí jařin a které to budou. Jak se ale říká, člověk míní a Pán Bůh mění, během zimních měsíců se může ledacos změnit. Například některé plodiny vyzimují, nebo se změní výkupní ceny a je proto výhodnější místo jedné jařiny zasít druhou. Včas zaktualizovat plodiny v pojistné smlouvě se může občas hodit. Pokud by farmáře postihlo například krupobití o něco dříve a nestihl tak nahlásit změny ve skladbě plodin, může se stát, že farmářovi bude pojistné plnění kráceno, nebo dokonce bude pojistná událost uzavřena jako nelikvidní.
ČSOB Pojišťovna je si této skutečnosti moc dobře vědoma, a proto je zde sleva za aktualizaci, která je myšlena jako taková menší odměna pro klienty, kteří dodají jarní aktualizace včas, to znamená do 30. 4. roku sklizně. Sleva za aktualizaci je standardně 5 % ze základního ročního pojistného a je uplatněna již od začátku platnosti pojištění. V praxi to znamená, že pokud klient na jaře aktualizovat plodiny nebude, nebo aktualizace dodá do výše uvedeného data, klientovi sleva zůstává a má díky tomu levnější pojistné. V případě, že ovšem klient z jakéhokoli důvodu nestihne aktualizace dodat do 30. 4., tak o slevu za aktualizace pro daný rok přichází.

Sleva za seznam DPB
Se slevou za aktualizaci souvisí i další sleva, kterou jsme v ČSOB Pojišťovně začali na podzim minulého roku našim klientům nabízet. Jedná se o slevu za DPB, tedy za poskytnutí seznamu dílů půdních bloků obhospodařovaných v příslušném pojistném období. Seznam DPB výrazně usnadňuje a je důležitý při případné likvidaci pojistných událostí. Proto jsme se v ČSOB Pojišťovně rozhodli odměnit naše klienty, kteří se s námi o seznam DPB podělí již při sjednání pojistné smlouvy, či při podání aktualizačního dodatku. Sleva za seznam DPB je stejně jako sleva za aktualizaci standardně 5 % z ročního pojistného.

Sleva za pojištění zvířat
Poslední ze slev, která odměňuje zodpovědné zemědělce je sleva za pojištění zvířat. Jelikož moc dobře víme, že zvířata neodmyslitelně patří k zemědělství. A víme, že živočišná výroba je obzvláště náročná, rozhodli jsme se alespoň trochu pomoci. Proto pokud si u nás v ČSOB Pojišťovně společně s plodinami pojišťujete i hospodářská zvířata, můžete tak získat slevu na pojištění plodin, avšak v maximální výši 30 % ročního pojistného z pojištění zvířat.
Touto slevou se zároveň od pojištění plodin dostáváme k pojištění hospodářských zvířat. Nejedno zemědělské družstvo, ale i menší zemědělec má jako svoji chloubu, na kterou je náležitě pyšný, chov hospodářských zvířat. Je zcela jedno, jestli se jedná o chov skotu, prasat, nebo jiných hospodářských zvířat. Proto i my v ČSOB Pojišťovně máme připravený pojistný program právě pro pojištění hospodářských zvířat. Pojistit si v ČSOB Pojišťovně můžete jak velké, tak malé polygastry, prasata a drůbež. V rámci základního pojištění hospodářských zvířat jsou v ČSOB Pojišťovně kryta rizika nebezpečných nákaz definovaná zákonem o veterinární péči, nakažlivé choroby přenosného charakteru a živelné události. V případě pojištění drůbeže je v základním pojištění kryto také riziko přehřátí organismu. K základním rizikům lze připojistit také rizika přerušení dodávky elektrického proudu, zásah elektrickým proudem a akutní otrava zvířete. U zvláště ceněných plemenných kusů lze sjednat také připojištění na tzv. jednotlivé škody. Zde je kryto uhynutí, utracení, popř. nutná porážka zvířete z důvodu akutního neinfekčního onemocnění a úrazu, včetně poporodních škod.
I zde si stejně jako u pojištění plodin určuje klient sám pojistnou částku zvířete. U mladých rostoucích zvířat se cena stanovuje živou hmotností zvířete vynásobená jednotkovou cenou v Kč/kg. U dospělých zvířat si klient cenu určí na základě běžné výkupní ceny zvířete. Rozhodně je vhodné si pečlivě promyslet, jakou pojistnou částku zvířete klient uvede, jelikož ne vždy se vyplatí na pojištění šetřit, a na druhou stranu uvést nereálně vysokou pojistnou částku se také nevyplácí, jelikož zde hrozí institut přepojištění. V tomto případě by se škoda při likvidaci pojistné události počítala z ceny obvyklé, nikoli klientem uvedené. Naštěstí v ČSOB Pojišťovně pracují školení odborníci, kteří vám rádi a ochotně poradí, jak si své polnosti a svá hospodářská zvířata co nejlépe pojistit.
Proto se nebojte zeptat svého pojišťovacího zprostředkovatele, nebo jste-li klientem ČSOB banky svého firemního bankéře, na nabídku zemědělského pojištění od ČSOB Pojišťovny. Pojišťovny, která na sobě pracuje, a je pro své klienty partnerem, na kterého se mohou spolehnout.*

Zdeněk Rejzek
specialista na zemědělské pojištění
ČSOB Pojišťovna

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *