RIDOMIL PLUS 48 WP proti plísni okurkové

Od roku 1984 patří plíseň okurková k nejzávažnějším chorobám okurek v České republice. Patogen se k nám šíří větrem z oblastí jihovýchodní Evropy a Blízkého východu, kde přezimuje. Příznaky napadení se objevují na starších, plně vyvinutých listech ve formě světle zelených až žlutozelených skvrn, ohraničených nervaturou. Postupně skvrn přibývá a dochází k jejich splývání. Napadené rostliny zasychají a rostliny hynou. Choroba dokáže během jednoho týdne zlikvidovat celý porost polních okurek. K infekci rostlin může dojít pouze za přítomnosti kapek vody na rostlinách (rosa, dešťové kapky) a při vyšších teplotách (15 až 25 C).

Účinná chemická ochrana proti plísni okurkové je součástí komplexních opatření (výběr odrůd, včasný termín výsevu a výsadby, opatření ke zkracování doby ovlhčení listů).
S postřiky začínáme před první sklizní nebo podle signalizace výskytu choroby.
Proti plísni okurkové musí být použit některý z přípravků účinkujících proti houbám ze skupiny Oomycetes. K nejznámějším a celosvětově nejpoužívanějším patří osvědčený kombinovaný fungicid RIDOMIL PLUS 48 WP. Obsahuje kontaktně působící oxychlorid Cu a plně systémový metalaxyl – přípravek proto chrání rostlinu okurky zvenčí i zevnitř. Předností přípravku je jeho dokonalý plně systemický účinek, který se projevuje vynikajícím transportem z listu do listu, uvnitř tkání, směrem nahoru (akropetálně), směrem dolů (basipetálně) a napříč listu (translaminárně). Výsledkem plně systémového působení je dokonalá ochrana celé rostliny včetně nových přírůstků. Další předností je velmi rychlý příjem rostlinou – stačí 30 minut, aby RIDOMIL pronikl do rostlin. Při použití RIDOMILU je proto riziko smyvu deštěm minimální.
Nejlepších výsledků dosáhneme při včasném preventivním ošetření. Během sklizňového období se ošetřuje vždy ihned po sběru. RIDOMIL PLUS se aplikuje jako součást fungicidních sledů v koncentraci 0,25 %. K dosažení dokonalé pokryvnosti ošetřovaných polních okurek se osvědčila dávka vody 1000 l/ha. Interval mezi postřiky je 10 až 14 dnů v závislosti na infekčním tlaku a intenzitě růstu. Velmi krátká ochranná lhůta (3 dny) je velkou výhodou zejména při ošetření okurek nakladaček.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *