Rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v ČR

Rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům deltamethrin, lambda-cyhalothrin, tau-fluvalinate a etofenproxbyla hodnocena u devíti populací z ČR v letech 2009–2015.

Pro sledované pyretroidy byly stanoveny indexy rezistence (RR) jako podíl LD50 rezistentní populace a LD50 zjištěné pro nejcitlivější populaci blýskáčka z hodnocených devíti populací. Pro deltamethrin, lambda-cyhalothrin, tau-fluvalinate a etofenprox byly zjištěny nejvyšší hodnoty RR 500, 299, 108 a 66,9. Vysoký stupeň křížové rezistence byl prokázán mezi lambda-cyhalothrinem a deltamethrinem. Pokud se tedy vyskytne rezistence k jedné z těchto dvou látek, je vysoká pravděpodobnost rezistence i k druhé látce. Nízký stupeň křížové rezistence byl zjištěn mezi lambda-cyhalothrinem a etofenproxem.
Mortalita blýskáčka řepkového po aplikaci deltamethrinu nebo lambda-cyhalothrinu od roku 2009 postupně vzrůstala až do roku 2013, kdy byl zaznamenán nejvyšší stupeň rezistence k těmto látkám u většiny hodnocených populací. V letech 2014 a 2015 došlo k poklesu rezistence v důsledku vhodně zvolené antirezistentní strategie založené na redukci používání pyretroidů pěstiteli. Pokles rezistence k pyretroidům byl provázen také poklesem populační hustoty blýskáčka řepkového na sledovaných lokalitách. Výsledky tohoto hodnocení byly publikovány v časopise Pest Management Science.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *