ReStEP by měl sloužit na úrovni municipalit

Projekt ReStEP, na kterém pracovali odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., spolu s CZ Biom – Českým sdružením pro biomasu, Ministerstvem životního prostředí a Eco trendem, s. r. o., se po třech letech podařilo zakončit interaktivní mapou obnovitelných zdrojů. Ta by mohla sloužit pro regionální udržitelné plánování v energetice. Odborníci, kteří se do projektu zapojili, jej tento týden představili na závěrečné konferenci na půdě České zemědělské univerzity v Praze.

Jak uvedl Ing. Petr Kalaš z Ministerstva životního prostředí, ReStEP ukazuje, co si může obec dovolit. Je to začátek impulzu, energetická osvěta se díky tomuto projektu dostane na úroveň municipalit.

Hlavním cílem projektu je nová komplexní metoda urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany životního prostředí.

ReStEP je interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva životního prostředí České republiky. Tento projekt umožňuje zohlednit specifické podmínky pro jednotlivé typy obnovitelných zdrojů v dané lokalitě. ReStEP analyzuje stávající obnovitelné zdroje energie v lokalitě a umožňuje zohlednit ochranu zemědělského půdního fondu, potravinovou soběstačnost regionu, nároky na krmení hospodářských zvířat či znečištění v lokalitě.

Velkým přínosem projektu ReStEP a potažmo unikátního softwarového systému dostupného na webových stránkách www.restep.cz je, že přináší nové možnosti pro vytváření energetických koncepcí při územním plánování. Konference se zúčastnili rovněž zástupci municipalit, hostem byl mimo jiné i Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje, který hovořil o možném využití projektu v praxi v okrese Chrudim.*

 

Více informací se dočtete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *