Řepky s jistou a dobrou ekonomikou

Žijeme v době, kdy je každá hospodářská činnost posuzována podle ekonomického přínosu. Navzdory historickým, kulturním nebo environmentálním aspektům se to v plné míře dotýká i zemědělské výroby. Zařazení řepky do osevních postupů má své opodstatnění především v možnosti dobrého a rychlého zpeněžování a vytváření dobrých základů pro finanční stabilitu podniku. Současný svět je plný změn, mění se všechno kolem nás a nové okolnosti obvykle přinášejí nová rizika a omezení.

Řepka olejka je jednou z plodin, u které dochází k nejvýraznějšímu vývoji a změnám z pohledu nejenom agrotechniky, výživy nebo ochrany, ale i z hlediska pěstovaných odrůd. Výrazně se mění agroklimatické podmínky, zejména rozložení a množství srážek, kolísají teploty, čelíme několika vlnám různorodých škůdců. Obecně začínáme hospodařit ve velice nestabilních a těžce předvídatelných podmínkách. Ke všemu pokračuje redukce účinných látek a zavádějí se stále přísnější ekologické předpisy. Ukazuje se, že úspěšná cesta do budoucnosti je cestou eliminace rizik a správného načasování opatření. Základem stále zůstává odrůda (hybrid), osivová kvalita a vytváření co nejpříznivějších podmínek pro dobrou sklizeň a zpeněžení. Moderní odrůdy řepky disponují inovativní řadou pojistek pro podporu udržení vyprodukovaného výnosu a kvality. Proto má smysl věnovat pozornost výsledkům moderního šlechtění zaměřeného na maximalizaci výnosu v každém ročníku a v našich středoevropských klimatických podmínkách. Jako zmiňované pojistky pak vystupují plasticita, odolnost vůči chorobám, tolerance k rozličným stresovým faktorům, ale také nepukavost šešulí, posílení zdravotního stavu přítomností genu Rlm7 (foma), nebo genu TuYV (virová zakrslost).

Nabídka odrůd řepek

Nabídku řepek společnosti RWA Czechia, s. r. o., (člen rakouské skupiny Raiffeisen) lze charakterizovat jako ucelenou a postavenou na nutnosti naplnit požadavky jistoty a optimálního výnosu ve všech pěstitelských podmínkách. Nabízíme v praxi ověřené hybridní odrůdy – Anniston a ES Cesario. Anniston se vyznačuje vyrovnanými vysokými výnosy semene ve všech výrobních oblastech. Výnosy doplňuje vysoká a ročníkově stabilní olejnatost. Velmi ceněnou vlastností je mimořádně příznivá reakce na vyšší intenzitu pěstování. Hybrid ES Cesario dominuje velkou plasticitou, schopností přizpůsobit se i horším podmínkám a přitom přinést uspokojivý výnos. Aktuální novinkou je hybrid Aurelia. Je jednou z nejvýnosnějších odrůd nejenom u nás, ale i v okolních zemích. Mimořádný výnos semen a vysokou olejnatost podporuje řada jejích vlastností – rozšířená odolnost vůči fomě v podobě genu Rlm7, rezistence vůči virové zakrslosti TuYV a nepukavost šešulí. Další odrůdou je polopozdní Simona určená především do teplejších oblastí s rizikem sucha. Rovněž hybrid ES Momento má velmi vyváženou výbavu vlastností bez pěstitelského rizika. Uplatnění najde ve všech výrobních oblastech. Nabídku doplňuje časem ověřená a stále spolehlivá liniová odrůda Adriana. Ze jmenovaných produktů si může vybrat každý, i ten nejnáročnější pěstitel.

Obchod s komoditami

Distribuční firma RWA Czechia, s. r. o., věnuje velkou pozornost osivům všech plodin, které nabízí. Exkluzivní nabídka osiv je rozšířená i o řadu ostatních běžně nakupovaných značek. Dalšími aktivitami společnosti je prodej všech vstupů pro zemědělskou výrobu, zejména se jedná o chemické přípravky a hnojiva. Okruh služeb doplňuje obchod s komoditami. Naší hlavní výzvou je být spolehlivým a silným partnerem.*

Ing. Robert Lenárt
RWA Czechia, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *