Regulace trávovitých plevelů v obilninách

Význam trávovitých plevelů v Evropě narůstá. Také v České republice je tento trend patrný. Důvodem jsou omezené možnosti herbicidní regulace těchto plevelů v obilninách a s tím spojený nárůst ploch rezistentních populací, ale také měnící se podnebí (střídání dlouhých suchých period s obdobími s přívalovými srážkami).

Nejrozšířenějším trávovitým plevelem obilnin je v České republice chundelka metlice, kterou je dnes zapleveleno téměř 80 % ploch ozimých obilnin. Rychle se však rozšiřují také další ozimé trávovité plevele, především sveřep jalový, psárka polní, lipnice roční, či mrvka myší ocásek. Problémy bývají také s pýrem plazivým a ovsem hluchým.

Možnosti jarního a podzimního ošetření proti těmto trávovitým plevelům nabízí článek doc. Ing. Miroslava Jursíka, Ph.D., a prof. Ing. Josefa Soukupa, CSc., z České zemědělské univerzita v Praze publikovaný v časopise Úroda (7/2019).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *