Regulace plevelů v porostech vojtěšky seté

Pokusy s regulací plevelů ve vojtěšce seté zakládali odborníci z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., a Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., v katastru obce Troubsko. Jak zdůrazňují v článku publikovaném v časopise Úroda, pro účinné potlačení plevelů je důležitá jejich znalost na pozemcích. Podstatná je také průběžná kontrola porostu.

Z prezentovaných výsledků pokusu je patrné, že se nejlépe osvědčilo setí vojtěšky bez krycí plodiny. Během vegetace lze plevele omezovat také plevelnou sečí nebo mulčováním, ale nejčastějším a nejúčinnějším způsobem regulace plevelů je aplikace herbicidů. Z testovaných herbicidů měl dobrou biologickou účinnost Pardner v dávce 1,2 l/ha, dobré výsledky vykazoval také Basagran Super (tento přípravek byl v minulém roce vyřazen z registru přípravků na ochranu rostlin, v registru tak zůstává pouze Basagran, který má stejnou účinnou látku, ale neobsahuje aktivátor). Při regulaci šťovíků měl při dobré biologické účinnosti nejnižší fytotoxicitu herbicid Refine 50 SX v dávkách 15 g/ha a 20 g/ha a Refine 50 SX v dávce 10 g/ha v kombinaci s Trendem 0,1 %. V roce 2017 byla také schválena minoritní registrace Refine 50 SX pro použití ve vojtěšce v dávkách 15–30 g/ha.

Více informací přináší červencové vydání časopisu Úroda v článku autorů Ing. Zuzany Kubíkové, Ph.D., Ing. Karly Kolaříkové a Ing. Hany Fronkové, z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., a Zemědělského výzkumu, spol. s r. o.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *