Regulace a plevele jedním tahem

Pokud jsme řepku zaseli a vyřešili základní herbicidní ošetření, je důležité dál hlídat výskyt trávovitých plevelů a dynamiku růstu porostu. Trávovité plevele se často objevují v nekonečně se opakujících vlnách a bujné porosty je nutné zregulovat v růstu, aby nepřerostly a přes zimu nevymrzly.

Společnost Syngenta má v nabídce přípravek Zetrola, který rychle a spolehlivě zlikviduje trávovité plevele, a přípravek Magnello, který pomůže s regulací růstu porostu řepky.


  • Zetrola rychle a spolehlivě zlikviduje trávovité plevele.
  • Magnello pomůže s regulací růstu porostu řepky.
  • Magnello je účinný morforegulátor, navíc chrání mladé rostliny řepky před fomou.

Zetrola

Herbicid Zetrola s účinnou látkou propaquizafop je flexibilní a vysoce selektivní přípravek. Zetrola je velmi rychle absorbována listy plevele, a tak účinkuje spolehlivě i za nižších teplot. Dva dny po aplikaci dochází k zastavení růstu plevele, po deseti dnech jsou viditelné chlorózy na mladých pletivech a za jeden až čtyři týdny plevel zcela hyne v závislosti na klimatických podmínkách. Optimální teplota aplikace je 8–25 °C. Zetrola účinkuje na široké spektrum trávovitých plevelů včetně vytrvalých a má uživatelsky přátelské dávkování (tabulka).

Použití a dávkování přípravku Zetrola

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka přípravku (l/ha) Dávka aplikační kapaliny (l/ha) Ochranná lhůta (dny) Aplikační okno
Řepka olejka výdrol obilnin 0,4–0,5 100–400 AT BBCH 13–21
plevele lipnicovité jednoleté 0,5–0,8 100–400 AT BBCH 13–29
pýr plazivý 1,2–1,5 100–400 AT BBCH 13–29

Magnello

Fungicid Magnello s účinnými látkami difenoconazole a tebuconazole je nejen účinným morforegulátorem, ale chrání mladé rostliny řepky i před fomou. Při dávce 0,8 l/ha má plnou účinnost vúči fomě a zocelí rostliny před zimou. To znamená:

  • zvětšení průměru kořenového krčku,
  • silnější kořenový systém,
  • navýšení počtu větví,
  • snížení výšky rostlin.

Tyto parametry jsou důležité pro optimální přezimování porostu řepky a zamezuje se tak ztrátám rostlin. To je ta správná cesta, která vede k navýšení výnosu. Ideální růstová fáze řepky pro aplikaci plné dávky 0,8 l/ha je ve stadiu průměrného pátého listu.

Přípravky Zetrola i Magnello lze použít do tank-mixu pro aplikaci společně. Další výhody obou přípravků jsou výborná mísitelnost s ostatními přípravky a registrace obou přípravků i do jiných plodin, než je řepka.

Přeji vám jen silné a zdravé porosty řepek.*

Ing. Helena Bochová

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *