Redukcie burinných druhov v zameraní ekologických aspektov

V súčasnosti v ekologickom systéme hospodárenia a v pestovaní množstva úžitkových druhov rastlín je jednou z výrazných problematík i regulácia zaburinenosti, a to v zameraní taktiež na spektrum trvácich burinných druhov.

Adekvátne je treba zdôrazniť, že v súvislosti s  reguláciou burinných druhov je potrebné ich udržanie pod prahom škodlivosti, pričom pozornosť a zásahy by sa mali intenzívnejšie zameriavať okrem iného užšie na preventívne opatrenia, kam patri ochrana pestovateľských plôch pred zanášaním ďalších burinných zástupcov – ich rozmnožovacích orgánov či pecíznejšia podpora konkurencieschopnosti kultúrnych rastlín proti burinám.

 

 

Nemalý, naopak podstatný efekt v rámci nepriamych, preventívnych opatrení aktuálne pri narastajúcich problematikách výskytov trvácich burín v súčasnom ekologickom hospodárení možno selektívne zdôrazniť hlavne:

  • správny termín, a to nielen v spojitosti so sejbu, ale i so zberom pestovaných kultúrnych plodín,
  • nutnosť zohľadňovania stanovištných podmienok i pri súčasnej druhovej variabilite pestovaných kultúrnych plodín,
  • dôsledný výber – správny výber odrodovej skladby,
  • pestovanie podsevov,
  • pestovanie medziplodín,
  • pozberové opatrenia súvisiace s agrotechnikou.*

 

doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD.,

Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,

prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.

SPU Nitra

 

Více ve Farmáři č. 7/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *