Rané hybridy slunečnice pro příští rok

V loňském roce se průběh počasí vyvíjel opět mimo očekávání. Březen byl teplotně silně nadnormální, avšak srážkově průměrný. První vlna sucha ČR zasáhla již v dubnu, který byl teplotně nadnormální a současně srážkově silně pod normálem. V termínu seté porosty slunečnice vykazovaly nerovnoměrnou vzcházivost, která se dále promítla do nerovnoměrného nakvétání.

Květnové chladné a deštivé počasí pokračovalo v nepříznivém vlivu na počáteční růst slunečnice, a to obzvlášť na hlubších půdách. Během velmi teplého června se porosty znovu nastartovaly. Léto bylo pro slunečnici teplotně v pořádku, ale srážkově podprůměrné. Srpen byl teplotně nadnormální, a proto desikované porosty bylo možné sklízet už v srpnu. Porosty bez desikace bylo možné začít sklízet až ke konci září, které bylo teplotně normální a jiné až v říjnu zejména tam, kde v září více zapršelo.

Základem výživy slunečnice je stará půdní síla. Slunečnice má mohutný kořenový systém s velmi dobrou osvojovací schopností. Na půdách méně úrodných velmi dobře reaguje na hnojení statkovými hnojivy. Při pěstování slunečnice na půdách dobrou a vysokou zásobou živin, se aplikace statkových hnojiv považuje za určité riziko, a to z důvodu možného zvýšení infekčního tlaku houbových chorob a snížení obsahu tuku v nažkách. Statková hnojiva je tedy dobrá aplikovat u předplodiny, to je pěstovat slunečnici ve druhé trati. Slunečnice je velmi citlivá na zasolení půd. Proto by se fosforečná a draselná hnojiva měla aplikovat již na podzim, a to v profilu ornice 20–30 cm. Kvůli velmi malé pohyblivosti fosforu v půdě se dá uvažovat o části fosforu na jaře současně s výsevem. Všeobecně lze říci, že dávky P a K hnojiv by měly respektovat zásobu daných prvků v půdě a předpokládaný odběr daných živin plodinou. Dusíkem se hnoji slunečnice poměrně málo, aby se nesnižovala olejnatost, nezvyšovala náchylnost na choroby a neomezoval se výnos nažek v důsledku bujného růstu. Na chudých písčitých půdách aplikujeme 2/3 při předseťové přípravě půdy na jaře. Zbylá třetina se dá aplikovat za vegetace do fáze čtyřech listů slunečnice.

Plochy slunečnice

V posledních třech letech pozorujeme klesající tendenci v pěstovaných plochách slunečnice pro potravinářské účely. V roce 2017 bylo zaseto 21 601 ha, v roce 2018 to bylo 20 202 ha. Asi padesátiprocentní pokles osevních ploch slunečnice přišel v roce 2019, bylo zaseto pouze 11 825 ha. V roce 2020 se za určitých předpokladů dá očekávat malý nárůst ploch, například i díky tomu, že v našem portfoliu se nachází hybridy schopné pěstování bez desikace, anebo i proto, že nákupní ceny by mohly být zajímavější než předchozím roce i kvůli tomu, že zásoby z minulých sklizní se již podařilo zpracovat či vyvézt. Navíc poptávka po high-oleic slunečnicích, jejichž pěstování je i u nás výrazně motivováno zajímavými příplatky ze stran zpracovatelů i obchodníků, je v Evropě stabilní a nestále pozvolna roste.

Nabídka hybridů

Do dalších pěstebních období budou výrazně převyšovat hybridy rané až velmi ranné. Délka jejich vegetace kolísá od 100–120 dní. V nabídce společnosti Agrofinal spol. s r. o. vždy naleznete řešení pro váš podnik. V sortimentu velmi ranných hybridů slunečnice pro klasický systému pěstování slunečnice najdete silnou trojku. ES Biba je na českém trhu doprovázena výrazně novějšími klasickými hybridy ES Bella, ES Savana, ES Rosalia. Ale i tak byla ES Biba podle SPZO v posledních šesti letech nejpěstovanějším hybridem v ČR.

Tento raný hybrid byl ČR zaregistrován v roce 2008 vyniká výbornými hospodářskými vlastnostmi, díky kterým patří každý rok k pěstitelské a výnosové špičce. Vedle vysokého a ročníkově stabilního výnosu, je to výrazná ranost, vysoká olejnatost, nízký vzrůst, výborný zdravotní stav a odolnost suchu. Navíc i po více než deseti letech pěstování v ČR se ES Biba znovu umístila v pokusech POP SPZO slunečnice 2018–2019 na stupních vítězů, kdy s výnosem 3,44 t/ha (103,9 %) skončila třetí.

Jako novinka pro rok 2019 byla na trh uvedena ES Rosalia. Je dvouliniovým hybridem s velmi dobrou odolností k houbovým chorobám, s velmi vysokým výnosem nažek a oleje a střední sklizňovou vlhkostí. Hybrid ES Rosalia můžeme doporučit především do celé kukuřičné výrobní oblasti a teplejší řepařské výrobní oblasti. Vysoká výkonnost a ranost spolu s mimořádnou odolností k suchu předurčuje tento hybrid k úspěšnému pěstování v ČR. Prvním krokem je k tomu vítězství POP SPZO – slunečnice 2018–2019 – průměr 3,54 t/ha (106,9 % pokusu).

Agrofinal spol. s r. o. jde vstříc svým pěstitelů také v technologii Clearfield a Clearfield+ s nabídkou velmi raných hybridů. Pro rok 2020 je v nabídce ES Novamis CL – velmi raná slunečnice do chladnějších oblastí. Středně vysoké rostliny jsou odolné proti houbovým chorobám. Dále se nabízí ES Genesis CLP. Je to velmi raná slunečnice s vysokou olejnatostí a velmi dobrou odolností proti poléhání. Vhodná do všech oblastí pěstování. V technologii CLP má výrazně lepší herbicidní účinek, vyšší toleranci k imazamoxu, a tím i účinnější likvidaci výdrolu.

High-oleic hybridy slunečnice

Pěstovaná plocha těchto speciálních hybridů slunečnice se odvíjí od smluvních výkupů produkce. Z roku na rok roste poptávka po tomto typu slunečnice u nás i v Evropě. Důvodem je zájem o olej s lepšími vlastnostmi, které jsou potřeba hlavně v potravinářství, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Hlavní rozdíl proti standardní slunečnici je v obsahu kyseliny olejové v oleji, který se pohybuje až v hodnotách 95 %. Agrofinal nabízí pěstitelům tři rané hybridy, kterými jsou již osvědčený raný ES Idilic HO, ES Ethic HO a dále raný ES Unic CL HO (technologie Clearfield). Pro teplé kukuřičné oblasti je navíc v nabídce ověřený středně raný ES Tektonic CL HO (technologie Clearfield).*

Ing. Kamila Tesařová

Agrofinal spol. s r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *