Půdu nezatěžují vysokými výnosy

Zemědělské družstvo Opařany, na jehož pozemcích proběhl polní den věnovaný kukuřici společnosti Limagrain Central Europe S. E., organizační složka, hospodaří téměř na 5000 ha zemědělské půdy. Chovají také 2000 kusů skotu a 6000 prasat. Bc. Vlastimil Procházka, předseda představenstva družstva, upozornil, že plodiny pěstují s minimálním využitím fungicidů a insekticidů a k půdě se chovají tak, aby ji nedrancovali.

Všechny plochy orají a technologii mají založenou na pravidelném hnojení organickou hmotou. Nemíří na nejvyšší výnosy, ale jdou střední cestou. Například výnos řepky 3 t/ha považují vzhledem k vynaloženým nákladům za výborný a stačí k tomu, aby byli v zisku. Plodinu zařazují jednou za 5–6 let a víceletý výnos z dobrých ploch se pohybuje průměrně kolem 3,5 t/ha. Letos sklízeli 3,2 t/ha a kromě herbicidů do ní letos aplikovali jen jeden pyretroid, fungicidy nepoužili.
Za nesprávné považuje Bc. Procházka dělit podniky na velké a malé, vhodnější by bylo je dělit podle toho, zda mají živočišnou výrobu, vrací něco do půdy a dělají něco pro přírodu, nebo ne. Upozornil, že jejich podnik sice obhospodařuje velkou výměru, ale vlastní ho 500 majitelů. Velké zemědělské firmy vidí jako klíčové pro zemědělství například z toho důvodu, že na nich zaměstnanci, zvláště pokud má podnik živočišnou výrobu, nemusí pracovat 365 dní v roce, ale mohou se prostřídat a vzít si dovolenou. U malých soukromých farem je to problematičtější. Podle jeho zkušeností z Rakouska na tamních malých farmách probíhá generační výměna, mladí tam ne vždy chtějí pracovat, a tak práce v podniku dělají velké firmy poskytující služby a farmář jen získané peníze přeposílá dál.*

Podrobnosti přináší reportáž z akce v týdeníku Zemědělec č. 38, který vychází tento týden.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *