První rok s novinkami v bramborách

V roce 2014 uvedla firma Syngenta na trh dvě novinky do brambor – herbicid Arcade a fungicid Revus Top. Arcade je širokospektrální herbicid s obsahem dvou účinných látek prosulfocarb (800 g/l) a metribuzin (80 g/l). Pro Revus Top, druhou novinku v bramborách, byl rok 2014 opravdovou zkouškou ohněm.

Loni nastoupilo jaro velmi brzy. Po zimě nezimě sezóna začínala s minimálními srážkami. Bramboráři po výsadbě brambor za­čínali aplikovat preemergentní herbicidy, včetně Arcade.

Výsledky pokusu s Arcade

Jak si Arcade s těmito podmínkami poradilo, můžeme ověřit na výsledcích pokusu. Pokus probíhal v roce 2014 v Kujavách, které se nacházejí nedaleko Nového Jičína na severní Moravě.

Byl založen 10. 4. 2014 s odrůdou Adéla. Aplikace herbicidů proběhly ve třech termínech. První 6. 5. po slepé proorávce a přihrnutí hrůbků. Klíčky rostlin byly z 90 % pod povrchem půdy. Podruhé se herbicidy ošetřovalo 13. 5. v době, kdy bylo 40 % rostlin vzešlých, klíčky ostatních prorážely povrch půdy. Třetí aplikace byla provedena postemergentně, když bylo 90 % rostlin vzešlých. Arcade bylo preemergentně aplikováno v dávkách 4; 4,5 a 5 l/ha, v dalších dvou termínech v dávce 4,5 l a 5 l/ha.

Během pokusu se sledovala účinnost na jednoděložné i dvou­děložné plevele a pozornost byla věnována i případnému poškození porostu po aplikaci herbicidů. Hodnocení účinnosti proti plevelům proběhlo ve třech termínech: 30. 5., 9. 6. a 18. 6. 2014. Při zhodnocení průměrné účinnosti účinkovalo Arcade ve všech třech termínech hodnocení téměř stoprocentně bez známek poškození porostu i při pozdnějších termínech aplikací (graf 1). Na pozemku se vyskytovaly plevele – svízel přítula, pohanka svlačcovitá, ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský, merlík bílý, výdrol řepky a penízek rolní (obr. 1 a 2).

Novinka do brambor – Revus Top

Pro Revus Top, druhou novinku v bramborách, byl rok 2014 opravdovou zkouškou ohněm. Fungicid Revus Top je složen ze dvou účinných látek: mandipropamid (250 g/l) a difenoconazole (250 g/l). Kombinace těchto účinných látek ochraňuje porosty brambor proti plísni bramboru (Phytophtora infestans) a současně je Revus Top specialistou proti terčovité a hnědé skvrnitosti bramboru (Alternaria alternata, A. solani).

Sezóna 2014 byla velmi příznivá pro rozvoj epidemie alternárie, která ve druhé polovině srpna převládla nad výskytem plísně bramboru a v důsledku toho porosty brambor zcela zdevastovala. Tento fakt je patrný z grafu 2 – průběhu napadení porostu brambor komplexem listových chorob – plísní bramboru i alternárií na odrůdě Red Anna.

Na lokalitě Valečov u Havlíčkova Brodu byly v roce 2014 vedeny pokusy na účinnost fun­gicidních sledů s fungicidem
Revus Top. Výsledky potvrzují velmi dobré zkušenosti našich zahraničních kolegů s tímto fungicidem, tedy výbornou kontrolu alternárie i plísně bramboru v porostech brambor.

Porosty brambor, kde byly aplikovány sledy ošetření s Revusem Top, byly proti komplexu listových chorob chráněny velice dlouho. Všechny přípravky, které mají účinnost pouze proti plísni bramboru, v roce 2014 porosty neochránily proti infekci alternárií a porosty ukončily vegetaci předčasně.

Stejným způsobem reagovaly i jiné odrůdy brambor, jak je možné vidět například na fotografiích odrůdy Ditta. Na kontrolní variantě této odrůdy (obr. 3) jsme již 20. srpna hledaly zelené listy marně. Po aplikaci fungicidů Revus Top však byl porost zdravý a vitální (obr. 4).

 

 

 

 Ing. Dagmar Spitzerová

Syngenta Czech

 

Obr. 1 – Kontrola v pokusu s herbicidem Arcade,

Obr. 2 – Po aplikaci Arcade (5 l/ha) preemergentně

Obr. 3 – Kontrola – Ditta, 20. 8. 2014

Obr. 4 – Revus Top, Ditta, 20. 8. 2014

Obr. 5 – Alternaria spp., Red Anna, 9. 9. 2014

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *