Prozatím nižší až střední infekční tlak

I v letošním roce inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) hodnotí ve vybraných porostech pšenice riziko napadení růžověním klasů pšenice pomocí kalkulátoru rizik zveřejněných na Rostlinolékařském portálu. Na řadě míst byla ve 24. týdnu pšenice již odkvetlá, někde pšenice začíná teprve kvést. V současnosti s ohledem na fázi kvetení probíhá rozhodování o ošetření, nebo již ošetření proběhlo. Informuje o tom aktualita Rostlinolékařského portálu.

Hodnocení podmínek pro výskyt choroby probíhá ideálně v době plného květu (65 BBCH), přičemž stále platí, že riziko infekce mohou ovlivnit podmínky v závěru pěstebního období a při sklizni (poléhání porostu, pozdní sklizeň za vlhka, či podmínky při skladování). Pěstitel by tak měl brát v potaz nejen podmínky v době květu pšenice, ale též podmínky v závěru pěstební sezóny, včetně zajištění vhodných podmínek při skladování zrna. Podmínkou infekce je podle portálu vysoká vlhkost prostředí. Lokality v povodí řek a vodních nádrží s častým výskytem ranních mlh, pozemky s omezenou cirkulací vzduchu a deštivý průběh kvetení zvyšují riziko vzniku epidemie. Konidie ztrácí významně klíčivost již po 24 hodinách při nízké relativní vlhkosti. První příznaky napadení lze pozorovat již do čtyř dnů od infekce, po 14 dnech může dojít k rozšíření napadení na celý klas, uvádí dále portál.

Výsledky prognózy výskytu fuzarióz prováděných ve vybraných porostech pšenice potvrzují podle portálu nižší až střední infekční tlak. Ve 23. týdnu byl v porostech na Rakovnicku, Plzeňsku a Českolipsku zaznamenán tlak střední, který se vlivem suchého průběhu počasí postupně změnil na nízký. Po srážkách v 25. týdnu se tlak může opět zvýšit (platí pro porosty ve fázi 65–69 BBCH). Na Chrudimsku byl zaznamenán první slabý výskyt růžovění v porostech pozdní odrůdy pšenice po předplodině hrách, která je brána jako vysoce riziková (nejen z pohledu vyššího podílu N, ale též jako hostitel infekce komplexní kořenové spály hrachu, jehož původcem je rod Fusarium).

Aktuální informace o situaci v porostech pšenice lze sledovat v Mapách výskytu nebo v modulu Aktuální výskyty v okrese. Kalkulátor rizika výskytu růžovění klasů pšenice je možné nalézt v modulu Prognóza.*

 

Vysvětlivky k mapě k mapě:

Nízké riziko výskytu (méně než 10 bodů kalkulátoru rizika): ochranná opatření jsou na zvážení, neboť kombinace faktorů jak nepřímých, tak těch, které určují vznik infekce, nebyly v době kvetení příznivé.

Střední riziko výskytu (méně než 10–29 bodů kalkulátoru rizika): ochranná opatření jsou doporučena, neboť kombinace faktorů určující vznik infekce je příznivá. Z toho důvodu je doporučeno aplikovat fungicid v době kvetení.

Vysoké riziko výskytu (méně než 30 bodů kalkulátoru rizika): ochranná opatření jsou doporučena, neboť kombinace faktorů určující vznik infekce je příznivá. Z toho důvodu je doporučeno aplikovat fungicid v době kvetení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *