Prognóza výskytu hlízenky v porostech řepky

V letošním roce inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) zkouší ve vybraných porostech řepky hodnotit riziko napadení porosty bílou hnilobou (hlízenkou) prostřednictvím kalkulátoru rizik za pomoci i tzv. apotheciového testu. Na řadě míst začíná řepka kvést nebo je již v plném květu. V tomto období dochází za vhodných podmínek ke klíčení apothecií z klidových stadií původce bílé hniloby řepky a počátku primárních infekcí. Tyto informace uvádí v aktualitách Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ.

Testy byly založeny v Libereckém, Jihočeském, Ústeckém kraji a Kraji Vysočina. V současnosti probíhá vyhodnocení testu, který je pro všechny lokality negativní díky podmínkám, které nesvědčí klíčení apothecií (minimální srážky a nízká vlhkost půdy). Jak je na portálu objasněno, apotheciový test spočívá v umístění sklerocií hlízenky mělce do půdy v porostech řepky před květem (fáze 55 BBCH) a sledování klíčících apothecií. Společně s vyhodnocením tohoto typu testu a Kalkulátoru rizik pro konkrétní porost lze odhadnout riziko napadení v daném roce.

Hodnocení podmínek pro výskyt choroby bude probíhat až do konce květu řepky, přičemž stále platí, že v případě změny charakteru počasí může i za nesplněných podmínek pro klíčení apothecií docházet k infekci původcem bílé hniloby. Ve vztahu k ozimé řepce jsou podmínky zpravidla splněny krátce před kvetením a v květu. K zachycení askospor na rostlině, jejímu vyklíčení a vniknutí do rostliny dochází při teplotě mezi 15 až 20 °C a vlhkosti vzduchu v porostu 80 % více než za tři dny. Ke splnění podmínky vyšší vzdušné vlhkosti napomáhají zachycené spadlé petály na rostlinách, které jsou současně zdrojem výživy pro klíčící askospory, uvádí dále Rostlinolékařský portál s tím, že o dalších výsledcích budou pěstitelé průběžně informováni.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *