Pro zdravou rostlinnou produkci

Letošní již osmnácté Rostlinolékařské dny, které tradičně probíhají v Pardubicích, nesly téma Racionální ochrana rostlin – základ zdravé rostlinné produkce. Podle předsedy České společnosti rostlinolékařské Ing. Vladimíra Řeháka, CSc., není toto téma nahodilé, plně koresponduje s požadavky Národního akčního plánu a naplňuje jeho záměry realizovat používání přípravků v nejširším smyslu slova v systému integrované ochrany rostlin. Tento systém dává plnou záruku vypěstovat zdravou rostlinnou produkci při respektování ochrany základních složek životního prostředí.

Dvoudenní konferenci pořádala Česká společnost rostlinolékařská za spoluúčasti dalších institucí pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

Jak vyzdvihl ředitel odboru rostlinných komodit ministerstva zemědělství Ing. Zdeněk Trnka, stojí před námi velká výzva v podobě novely Zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. Návrh této novely již prošel vnitřním připomínkovým řízením a v současné době se připravuje k rozeslání v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Základní stimuly této novely zákona byly podle Ing. Trnky dva. „Prvním je implementace povinností, které na nás klade rámcová směrnice udržitelného používání pesticidů č. 2009/128/ES. Požadavky je nutné reflektovat a zavést do naší legislativy prostřednictvím rostlinolékařského zákona,“ vysvětlil řečník. Navržená novela bude řešit především zpřesnění regulace letecké aplikace, odborné způsobilosti nakládání s přípravky a dvě velmi významná témata – integrovanou ochranu rostlin a omezení používání přípravků v určitých oblastech.

Druhý motiv, který vedl k přípravě novely, je problematika falšovaných nebo neregistrovaných přípravků. Cílem, jež nastínil Ing. Daniel Jurečka, ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, je prohloubení opatření proti dovozu a prodeji nepovolených přípravků a falzifikátů a zpřísnění sankcí za tuto činnost. Přestože neexistují přesná čísla, podle Ing. Trnky se odhaduje, že až 10 % přípravků na ochranu rostlin nesplňuje požadavky naší legislativy. „Prostřednictvím novely je nově navržen institut registrace distributora, to znamená, že každý distributor přípravku na ochranu rostlin by měl být registrován a bude podléhat následné kontrole,“ vysvětlil dále. Poměrně významně se v této novele zpřísňuje i problematika přebalování přípravků. Zároveň dochází k určitému sladění sankcí.

Více informací v týdeníku zemědělec č. 50.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *