Připravují nový len

Připravovanou odrůdu lnu představila na veletrhu společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o. Jak prozradil její zaměstnanec Ing. Prokop Šmious, Ph.D., po registraci by měla nést jméno Agriol.

Jedná se o potravinářskou odrůdu, která bude mít změněný obsah mastných kyselin tak, aby vyhovovala racionální výživě. „Tímto směrem obecně míří šlechtění lnu v dnešní době. Z přadných odrůd se přešlo na olejné, u kterých se upravuje skladba mastných kyselin,“ konstatoval. Dodal, že Agriol by měl mít o 15–20 % vyšší výnos než stávající odrůdy, což je jeho zásadní přednost, díky které očekávají bezproblémovou registraci.
Kromě dalších plodin Agritec v expozici vystavoval také ozimý kmín Aprim z vlastního šlechtění, který v minulosti získal několik cen, včetně Grand Prix Techagro 2014. Odrůda podle Ing. Šmirouse zaznamenala velký úspěch v České republice, prodali řádově tuny osiva. Vliv na to mělo také loňské sucho, protože na jaře zaseté porosty dvouletého kmínu špatně vzcházely. Bylo nutné je na podzim zaorat a místo nich přišel na pole Aprim, který letošní zimu přečkal velice dobře. „Uvidíme, jak zaplodí, vyhlídky jsou pozitivní. Odrůda má také pozitivní ohlas ze zahraničí, z Ukrajiny, Litvy, Lotyška, kam se dodává zajímavé množství osiva,“ doplnil Ing. Šmirous.
Plocha, na které se v tuzemsku pěstuje, se podle něj dá špatně odhadnout, protože nejsou známy zásevy letošního dvouletého kmínu, statistika uvádí sklizňové plochy. Jak ale uvedl, v roce 2015 se sklidilo zhruba 1950 ha kmínu, ale neuvádí se, jaký je dvouletý a který je ozimý. „Vzhledem k tomu, co jsme prodali, bychom mohli mít tak 20–30 % trhu,“ soudí. Kromě sucha na to má podle něj vliv i cena kmínu, která je pro pěstitele velice zajímavá, pohybuje se kolem 70 Kč/kg, přičemž sklizeň z hektaru bývá minimálně kolem tuny. Vstupy Ing. Šmirous odhaduje kolem 20–25 tis./ha. „Při této ceně, která se drží dva roky, je s podivem, že je ploch kmínu relativně málo. Mohla by vést k tomu, že se zemědělci, které zaujme, pustí do pěstování kmínu, což povede k nadprodukci a poklesu ceny, jak tomu bylo již v minulosti,“ konstatoval Ing. Šmirous. Doplnil, že pěstitelé tenkrát oseli zhruba 5000 ha kmínem, cena klesla na 16–25 Kč/kg. Kmín se pak snažili vyvážet za cenu pod výrobními náklady.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *