Přidali hnojiva pro fertigace

S novými hnojivy pro fertigace, tedy hnojivé závlahy, přišla na veletrh Techagro akciová společnost K+S Czech Republic. Její zástupce Ing. Karel Pavlů, který má na starosti obchodní úsek draselných a hořečnatých produktů, prozradil, že se jedná o hnojiva soluNOP a soluSOP. Jsou vyráběna v nejvyšší kvalitě, greenhouse grade, a hodí se tedy i pro sofistikované závlahové systémy.

SoluNOP je dusičnan draselný a podle údajů výrobce, společnosti K+S Kali GmbH, obsahuje 13,5 % N a 46 % draslíku (jako K2O). Určený je k fertigaci a foliární aplikaci (nerozpustné zbytky < 0,05 %) jak v polních kulturách, tak ve sklenících. Je téměř bezchloridový (< 1 % Cl) takže je částečně vhodný pro plodiny citlivé vůči této látce. Disponuje také velmi nízkým indexem zasolení v porovnání s MOP hnojivy.
Společnost má v portfoliu dva typy síranu draselného. SoluSOP 52 má podíl draslíku 52 % (jako K2O). Podle údajů výrobce je výborně rozpustný (nerozpustné zbytky < 0,1 %) a bezchloridový (< 0,5 % Cl), takže se hodí zvláště pro hnojení kultur, které jsou na chloridy citlivé. V porovnání s univerzálními draselnými hnojivy vykazuje také velmi nízký index zasolení. Použít ho lze jako listové hnojivo i ve fertigacích jak v polních, tak skleníkových kulturách. Lze ho dobře míchat s ostatními hnojivy s výjimkou produktů s obsahem vápníku, kde hrozí tvorba nerozpustného síranu vápenatého. Obdobným hnojivem je soluSOP, podíl draslíku je ale mírně nižší, 50 % (jako K2O). Nerozpustné zbytky tvoří méně než 0,2 % a obsah chloridů je pod 1,5 %.
Posledním hnojivem tohoto typu v portfoliu společnosti je SoluMOP. Jedná se o chlorid draselný, který obsahuje 60 % draslíku (jako K2O) a je vhodný do všech kultur, které snášejí chloridy. Ing. Pavlů připomněl, že K+S Kali je tradiční výrobce draselných a hořečnatých hnojiv.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *