Při pěstování kukuřice ověřují nové technologie

Kukuřici lze pěstovat na mírně erozně ohrožených pozemcích při dodržení protierozních opatření. V současnosti mnohé zemědělské podniky hledají nové možnosti, jak zabránit erozi a navíc ještě prospět kukuřici i následné plodině.

Ve Výrobně obchodním družstvu (VOD) Kadov u Blatné hospodařícím v oblasti Strakonicka se ověřuje pěstování kukuřice s podsevem jetelovin. S pokusy se seznámila zemědělské veřejnost na polním dnu, který proběhl ve spolupráci s firmou PRO Seeds s. r. o. V Úrodě č. 11/2021 o tom píše Ing. Hana Honsová, Ph.D. Jak uvádí, zemědělský podnik VOD Kadov hospodaří ve velmi členitém terénu převážně na horších půdách. Nadmořská výška se pohybuje kolem 500 metrů. Převažují lehké písčité půdy s malou mocností s podložím žulou nebo pískovcem. Půdy jsou kyselé, mají pH zhruba v rozmezí od pěti do pěti a půl.

Jako agronom ve VOD Kadov pracuje Ing. Martin Zdichynec, Dis., který přítomné seznámil nejen s pokusy s kukuřicí a čirokem. Vysvětlil, že zkoušejí pěstovat kukuřici s podsevem jetelovin. Původní myšlenka byla taková, že se rozhodli zlepšovat strukturu půdy a dodávat do ní více organické hmoty. Jeteloviny pro to představují nejvhodnějším způsob. Nadto při pěstování kukuřice s podsevem jetelovin dochází k lepšímu zpřístupnění živin nejen pro kukuřici, ale i pro následnou plodinu.

Jako podsev do kukuřice využívají jetele plazivý nebo tolici dětelovou. Pokusy s kukuřicí s podsevem jetelovin měli založené už loni. Zjistilo se, že jeteloviny zpřístupňují pěstovaným plodinám živiny zablokované v půdě. Rostliny kukuřice pěstované s podsevem jetelovin jsou velmi dobře vyživené a lépe snášejí stresové podmínky v porovnání s pěstováním kukuřice bez podsevu.

Přínos pro následnou plodinu

Loni kukuřici s podsevem jetelovin pěstovali na pěti hektarech. V letošním roce se u následné plodiny pšenice projevil přínos této technologie. Porosty pšenice byly o dva týdny déle zelené než na jiných polích a podařilo se dosáhnout potravinářské jakosti. Na ostatních polích potravinářské kvality nedosáhli. V letošním roce založili pokus s pěstováním kukuřice s podsevem jetelovin na ploše 7,88 hektaru. Pokus se uskutečnil na odrůdě kukuřice Korynt, která má FAO 230. Vysévalo se 85 tisíc jedinců na hektar. Řádky měly rozteč 75 cm. Kukuřici zaseli 22. dubna a jetel plazivý o dva dny později. Kukuřice byla zaseta dvanáctiřádkovým secím strojem John Deer a jetel plazivý prutovými branami Köckerling Grasmaster s přísevem.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *