Prezentují nejúspěšnější odrůdy

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin na výstavě Naše pole pravidelně prezentuje odrůdy ozimé řepky, které výrazným způsobem uspěly v některých typech svazových pokusů v předchozím roce. Poradci svazu vedle informací k těmto odrůdám poskytují návštěvníkům také kvalitní poradenský servis v oblasti olejnin.

Jak informoval doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., zástupce Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO), v Nabočanech byly zařazeny tři nejlepší odrůdy poloprovozních odrůdových pokusů (POP SPZO 2019/2020) v Sortimentu A, konkrétně hybridy Dominator, Trezzor a Duplo. Dále tři nejlepší odrůdy poloprovozních odrůdových pokusů (POP SPZO) v Sortimentu B – Temptation, Artemis a Aganos. Návštěvníci měli možnost posoudit i dvě nejlepší odrůdy maloparcelních pokusů s odrůdami ze společného evropského katalogu (SEK SPZO) – RGT Azurite a Darling, které zpravidla postupují do POP SPZO v dalším roce. Rozhodujícím kritériem pro umístění odrůd je výnos semen.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *