Přeštická inspirace pro novou sezónu

Západním Čechám přálo na 13. přeštickém polním dni počasí, překvapila také účast. Odrůdové pokusy ozimých obilnin s ukázkovými porosty přilákaly přes sto návštěvníků z řad zemědělské veřejnosti. Zástupci společnosti VP Agro, spol. s r. o., kteří tuto odbornou akci pořádali, představili vedle stálic také nové odrůdy. Hlavní novinkou je ozimá pšenice RGT Depot, premiéru na poli měla i pšenice RGT Venezio, která rozšíří sortiment osinatých odrůd v sezóně 2021. V nabídce ozimého ječmene kladli organizátoři mezi novinkami důraz zejména na dvouřadou odrůdu Newton.

U klasové odrůdy ozimé pšenice RGT Depot (A) ze šlechtění z německého Silstedtu vyzdvihl Ing. Petr Shejbal, vedoucí oddělení osiv obilnin a řepky společnosti VP Agro, kvalitu A s vysokým a stabilním pádovým číslem. Znamená to, že v mokrých žních je schopna dlouho podržet svoji jakost. Také zdravotní stav zejména listové plochy se jeví dobře. Vzhledem k průměrné odolnosti k fuzariózám by ochrana měla směřovat především na klas. Výnos tvoří produktivitou klasu, vyznačuje se vysokou HTZ na úrovni 50 g. „Významné je, že si i v sušších letech drží stabilní hmotnost tisíce zrn a vysoký a stabilní podíl předního zrna,“ zdůraznil Ing. Shejbal. Mrazuvzdornost je u této odrůdy, registrované v roce 2018 v Německu, na úrovni RGT Reformu. Výhodou je u ní široké seťové okno, důležité je pohlídat správnou hustotu porostu – výnos tvoří na třech, maximálně čtyřech odnožích. Pokusy v Přešticích testují tuto novou odrůdu v celé škále výsevků – od 2,5 do 5,5 MKS, výsledky přinesou zimní konference. Během krátkého života této odrůdy se podle zástupců společnosti VP Agro dostala v Německu do první desítky množitelských ploch. Němci ji doporučují i do suchých podmínek, v tuzemských se tato vlastnost ověřuje.

V české premiéře se návštěvníci polního dne setkali s novinkou ozimé pšenice RGT Venezio z francouzského šlechtění. Prošla také registračními zkouškami na Slovensku, kde podle Ing. Shejbala dosáhla v loňském roce nejvyššího výnosu zrna mezi A odrůdami. Přezimování by měla mít bezproblémové, ranostně zapadá mezi již známé osinaté odrůdy ozimé pšenice Viriato a Sacramento, podobně jako Viriato by měla být suchovzdorná a měla by si poradit i s horšími pozemky.

Nabídku odrůd ozimého ječmene, ozimého žita a tritikale představila Ing. Marcela Shejbalová, manažerka zahraničního obchodu a marketingu osiv obilnin a řepky společnosti VP Agro. Novinkou v sortimentu dvouřadého ozimého ječmene je odrůda Newton. V porovnání se známou odrůdou Sandra je v metání pozdnější, ve zralosti se shodují. Také odolnost k poléhání je podobná jako u odrůdy Sandra, tedy vysoká, přesto Ing. Shejbalová doporučuje morforegulaci. Newton a Sandra se setkaly v oficiálních německých zkouškách Bundessortenamtu, kde byl výnos Sandry hodnocen dvěma šestkami, Newtonu dvěma osmičkami, což podle Ing. Shejbalové žádná jiná dvouřadá odrůda v těchto zkouškách nedosahuje. Vysokou HTZ se blíží opět k odrůdě Sandra.

V pokusech se pěstitelé setkali i s další novinkou dvouřadého ozimého ječmen s názvem Torpedo (osivo zatím není k dispozici), který má podobně jako starší odrůda Sandra českou registraci. Výnosově tuto stálici překonává, ovšem HTZ a výnos předního zrna jsou u Sandry vyšší.

Sortiment firmy VP Agro zahrnuje také dva šestiřadé ozimé ječmeny. Novinkou tohoto segmentu je Sonnengold, v porovnání s Anjou má lepší zdravotní stav, ale střední odolnost vůči poléhání.*

Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *