Překročení limitů pro obsah reziduí pesticidů není časté

Počty potravin které překročí maximální limit reziduí pesticidů jsou setrvale nízké. Vyplývá to z výsledků sledování Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V posledních pěti letech se podíl nevyhovujících vzorků pohyboval v rozmezí 1,7–3,3 %.

Hovořil o tom Ing. Petr Cuhra, ředitel inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze, minulý týden na konferenci k pesticidům. Z jeho přednášky vyplynulo, že na rezidua pesticidů se v tuzemsku zkontroluje mírně přes tisíc vzorků ročně. Například v minulém roce inspekce testovala 1262 vzorků, ve kterých sledovali výskyt 453 pesticidů. Rezidua pesticidů byla v 836 vzorcích, ale jen 22, tedy nejméně za posledních pět let, překročilo maximální přípustný limit. Šest z nich bylo z tuzemské produkce. Limitům nevyhověla nejčastěji zelenina, dále ovoce, bylinky, koření a čaje.
Pozvolna roste počet vzorků s pozitivním nálezem, z 336 v roce 2010 na loňských 836. Zároveň ale také stoupl počet sledovaných pesticidů, a to z 355 na 453 ve stejném časovém období. Mezi tři nejčastěji zjišťované účinné látky patřil loni boscalid, azoxystrobin a fludioxonil (tedy fungicidy), nicméně nebyly zastoupeny mezi devatenácti účinnými látkami, které ve vzorcích překračovaly povolené limity. Od roku 2006 také vzrostl počet vzorků s nálezem více než jednoho pesticidu, a to ze 153 v roce 2006 na 619 v roce 2015. Mezi rekordmany patřil čaj (20 pesticidů), kustovnice (28) a hroznové víno (30). Tyto případy jsou velmi vzácné, u čaje to byl jeden ročně. Příčinou je podle Ing. Cuhry použití několika přípravků na ochranu rostlin, kombinace několika přípravků s obdobným působením pro zvýšení účinku aplikace nebo míchání několika šarží do jedné. Příčinou překročení limitů je pak použití nepovolených přípravků, nedodržení dávkování, případně ochranné lhůty.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *