Přehled odrůd ozimého žita pro rok 2021

Hodnocení odrůd ozimého žita pro rok 2021 vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2017–2020 na zkušebních stanicích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a zkušebních místech spolupracujících organizací.

Smyslem je upozornit na vlastnosti odrůdy, kterými se odlišuje od ostatního sortimentu a umožnit pěstiteli přizpůsobit agrotechniku tak, aby mohl být plně využit genetický potenciál odrůdy. Ing. Vladimíra Horáková z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v novém vydání časopisu Úroda (8/2021) popisuje odrůdy Dankowskie DiamentCPG, GonelloCPG, InspectorCPG, KWS BeradoCPG, KWS JethroCPG, KWS TayoCPG, SU ArvidCPG, SU CossaniCPGa SU PerformerCPG. Více informací – obecný popis, přednosti i nedostatky odrůd, se dozvíte v časopise Úroda.*

 

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ozimého žita (ÚKZÚZ, 2017–2020)

Typ odrůdy Průměr všech odrůd (t/ha) Populace Hybridy
Inspector Dankowskie Diament KWS Tayo KWS Jethro KWS Berado SU Arvid* SU Performer SU Cossani Gonello
Výnos zrna (%)
Neošetřená varianta (N) 8,37 72 72 97 96 94 92 91 89 88
Ošetřená varianta (O) 9,53 85 83 109 108 107 106 102 101 99
Agronomická data
Metání – rozdíl od odrůdy Dan. Diament ve dnech 0 130 2 2 3 0 0 –1 1
Zralost – rozdíl od odrůdy Dan. Diament ve dnech 0 205 1 1 2 1 1 1 1
Délka rostlin (cm) 159 154 143 146 140 143 139 144 137
Odolnost proti poléhání (9–1) 5 6 7 7 7 6 6 7 6
Počet produktivních stébel na m2 577 565 615 606 628 593 645 614 634
Hmotnost 1000 zrn (g) 33 33 33 33 32 31 32 32 31
Počet zrn v klasu 38 38 48 47 47 49 43 46 45
Odolnost proti chorobám (9–1)
Padlí žita (padlí travní) 7 6,5 8 7 8 8 7 8 7
Hnědá rzivost žita (rez žitná) 6 6 7 7 7 6 6 5 5
Komplex listových skvrnitostí žita 5 5 6 6 6 5 5,5 5 5
Černá rzivost trav (rez travní) 7 7 6 6 6 7 7 7 6
Kvalita zrna
Objemová hmotnost (g/l) 747 746 740 742 751 738 745 743 755
Podíl zrna nad sítem 2,2 mm (%) 83 78 84 86 80 81 82 83 76
Číslo poklesu (s) 221 263 312 308 310 207 293 277 292
Obsah dusíkatých látek v sušině (%) 10,2 10,6 9,2 9,2 9,1 9,2 9,4 9,7 9,5
Amylografické maximum (A. J.) 436 520 688 769 734 390 719 614 788
Teplota mazovatění (˚C) max. 73 76 81 84 82 73 77 76 77
Množitelské plochy 2020 (E + C1, %) 9,4 1,7 2,0 1,2 10,2 8,8
Rok registrace 2017 2010 2020 2020 2020 2021 2015 2018 2011
Relativní výnosy jsou vztaženy k průměru všech odrůd v ošetřené variantě (9,53 t/ha); bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení; varianta pěstování: N = neošetřeno fungicidy ani morforegulátory, O = ošetřeno fungicidy a morforegulátory; kategorie rozmnožovacího materiálu: E – Elita, C1 – certifikované osivo; *menší počet dat – nová odrůda

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *