Potenciální pomocník v boji proti dřepčíkovi olejkovému

Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala Linnaeus, 1758) patří po zákazu moření osiva řepky neonikotinoidy opět mezi její nejvýznamnější škůdce, a to především kvůli škodám způsobeným na podzim. V České republice se význam tohoto škůdce spolu se zužujícím se spektrem vhodných přípravků na ochranu řepky v podzimním období každoročně zvyšuje.

Vzhledem k těmto okolnostem je vhodné hledat alternativní možnosti ochrany řepky proti tomuto škůdci, což může představovat například podpora výskytu přirozených nepřátel škůdců. Jedním z těchto užitečných organismů je i lumčík druhu Microctonus brassicae (Haeselbarth 2008). Tento druh parazitoida hraje v životním cyklu dřepčíka olejkového spolu s ostatními parazitoidy pravděpodobně významnou roli. Současné poznatky o biologii, taxonomickém zařazení a identifikaci tohoto parazitoida jsou shrnuty v časopise Úroda (10/2021) v příspěvku Ing. Tomáše Hovorky, který působí na České zemědělské univerzitě v Praze a ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *