Postemergentní aplikace graminicidů v ozimé řepce

Hlavním cílem aplikací herbicidů používaných na podzim v ozimé řepce je co nejefektivněji odstranit konkurenci plevelů za přijatelných nákladů. V ozimé řepce je možné použít celé řady herbicidních přípravků. Herbicidy je možné aplikovat před setím a po zasetí.

Postemergentní aplikace se provádí až po vzejití plodiny podle spektra vyskytujících se plevelných druhů a podle růstových fází jednotlivých plevelů. Mezi výhody postemergentních aplikací herbicidů patří především možnost volby herbicidů podle skutečného výskytu plevelných druhů i intenzitě jejich výskytu. Efektivnost postemergentních aplikací zvyšuje i možnost volby herbicidů podle prahů škodlivosti jednotlivých plevelných druhů a vyvarovat se zbytečným aplikacím, které by nepřinesly žádaný efekt, popisuje ve svém příspěvku na straně 51 v časopisu ÚRODA č. 8/2019 kolektiv autorů doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., a Ing. Jan Štrobach, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Hlavní podstatou regulace je spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití na podzim. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani jarními aplikacemi účinných herbicidů. Při cílených aplikacích je důležité respektovat celou řadu zásad. Významná je správná determinace plevelů včetně znalostí jejich biologie. Aplikovat herbicidy nebo jejich kombinace se spolehlivým účinkem na vyskytující se plevele. Je nutné vyloučit opakované aplikace herbicidů se stejnými účinnými látkami po sobě. Hrozí nebezpečí selekce tolerantních plevelů, případně vznik rezistence u plevelů a jejich rychlé rozšíření po okolí. Při vyšším zaplevelení je třeba použít vždy horní hranici povolené dávky herbicidů. Při aplikaci se musí používat přesně seřízené a otestované postřikovače s vyškolenou obsluhou. Podmínkkou je dodržovat doporučené dávky vody. Snižování dávky vede zpravidla k vyššímu riziku selhání aplikace. Optimální termín aplikace herbicidů se volí ve vztahu k citlivým fázím plevelů. Aplikace v období velkého sucha jsou rizikové.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *