Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?

Jak ukazují výsledky vědeckých studií zaměřených na praktické aspekty bionomie krytonosce čtyřzubého a k. řepkového, je pravděpodobné, že bude přibývat sezón, ve kterých se první dospělci budou v řepkách objevovat dříve. Období kladení budou též začínat dříve, ale, a to je pro zemědělce velmi důležité, budou více rozvleklé. Jinak řečeno, období kladení budou delší. K tomu samozřejmě již dochází. Hůře se hledá termín pro zásah a jedna jarní aplikace nemusí být dostatečně účinná.

První jarní insekticidní postřik tedy mnohdy řeší jen část problému, kterým tito škůdci pro porost jsou. Jaký je tedy přínos druhé jarní insekticidní aplikace jako posilovače ochrany proti krytonoscům? Tuto otázku zodpovídá v příspěvku zveřejněném v časopise Úroda Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., s kolektivem autorů z firmy Agritec Plant Research s. r. o., Šumperk. V letech 2016–2018 na pokusných polích v okolí města Šumperk zakládali dvanáctivariantní pokus, ve kterém hodnotili posilující vliv insekticidů Cyperkill 25 EC (cypermethrin), Trebon OSR (etofenprox), Plenum (pymetrozine), Avaunt 15 EC (indoxacarb) a Dursban Delta (chlorpyrifos-ethyl) aplikovaných jako v pořadí druhá jarní aplikace na posílení účinnosti první aplikace (Bulldock 25 EC) na stonkové krytonosce (Ceutorhynchus pallidactylus Marsh., C. napi Gyll.).

Jak autoři zmiňují v závěru, při výběru insekticidu pro druhou jarní aplikaci je dobré posuzovat nejen to, zda je insekticid účinný na blýskáčky, ale také to, jestli dokáže prodloužit ochranu proti krytonoscům. Na blýskáčky účinné insekticidy Avaunt 15 EC (indoxacarb) a Plenum (pymetrozine) nemají buď vůbec žádný, nebo jen malý přínos pro posílení ochrany proti krytonoscům. Běžné esterické pyretroidy zde reprezentované cypermethrinem v přípravku Cyperkill 25 EC mají naopak podstatně vyšší přínos pro posílení ochrany proti krytonoscům, ale selžou na blýskáčky. Důvodem je jejich rezistence. Značně nejistý efekt na blýskáčky má ze stejných důvodů i eterický pyretroid etofenprox (Trebon OSR), který velmi účinně posiluje ochranu proti krytonoscům. Srovnatelně vysoký přínos pro posílení ochrany proti krytonoscům má i organofosfát chlorpyrifos-ethyl (Dursban Delta). U tohoto insekticidu navíc nejsou problémy s rezistencí blýskáčků.

Co z toho vyplývá? Je-li si agronom jistý, že problém s krytonosci vyřešil prvním zásahem, díky dobrému monitoringu tedy ví, že jejich výskyt byl jen mírně nad prahem a převládal spíše k. řepkový, může se při druhé aplikaci zaměřit jen na blýskáčky. Avaunt nebo Plenum jsou v tomto případě dobrou volbou. Když však vládne nejistota z důvodu zanedbaného monitoringu krytonosců či jde o sezónu s potvrzeným vysokým výskytem těchto škůdců na lokalitě, a je-li ještě navíc převládajícím druhem k. čtyřzubý, nejsou Avaunt či Plenum dobrou volbou pro druhý jarní postřik. Pokud jde za této situace o sezónu s nízkým výskytem blýskáčků, lze pro druhou aplikaci použít eterický pyretroid etofenprox (Trebon OSR). Je-li však výskyt blýskáčků nebezpečný, je vhodné použít insekticid s účinnou látkou ze skupiny organofosfátů. Vše se ale musí stihnout před tím, než začne porost kvést.*

Více informací přináší únorové vydání časopisu Úroda (2/2020, str. 36–42).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *