Popsali přednosti meziplodin

Pěstování meziplodin a jejich pozitivnímu vlivu na půdu byl věnován seminář, který firma Pro Seeds, s. r. o., uspořádala minulý týden v Trhovém Štěpánově.

Její zástupce Ing. Petr Robotka na úvod připomněl, že zemědělství používá půdu jako základní výrobní nástroj a je třeba se o ni starat. Její úrodnost, tedy schopnost půdy poskytnout podmínky pro růst a vývoj rostlin, se těžko  udržuje, ale lehce ztrácí. Je ovlivněna složením a vývojem půdy, klimatickými podmínkami a zemědělskou činností. Ta zahrnuje zpracování půdy, hnojení, vápnění, používání přípravků na ochranu rostlin, střídání plodin, případně technická opatření, jako jsou meliorace a závlahy. Půda vyžaduje, kromě jiného, pravidelnou dodávku organické hmoty, což lze realizovat organickým hnojením, posklizňovými zbytky nebo pěstováním meziplodin.
Ing. Robotka popsal nabídku osiv meziplodin společnosti Pro Seeds pro různá využití. Před kukuřici doporučuje směs svazenky vratičolisté (např. odrůda Vega) a shloučené (odrůda Fiona), nebo svazenky shloučené a jetele šípovitého (odrůda Vasil), případně jetel nachový (odrůda Kardinal) a jetel šípovitý.
Jetel šípovitý patří mezi méně známé plodiny, Ing. Robotka k němu uvedl, že je jednoletý a vytváří hustý porost, který poskytuje dvě plnohodnotné seče. Má dlouhý kůlový kořen a dobře snáší sucho a prokoření půdu.
Další možností je využití meziplodin před sóju, které by podle Ing. Robotky mělo zlepšovat prostředí pro tvorbu hlízkových bakterií pro sóju a tím zvyšovat výnos. Využívá se jetel nachový + jetel šípovitý, nebo svazenka vratičolistá + peluška. Jako přerušovač obilních sledů lze využít kombinaci hořčice bílé a lničky (odrůda Zuzana). Do příštích let chystají ředkev olejnou, odrůdy Geisha a Samurai, které jsou typické výrazně ztlustlými kořeny, kterými vytváří biodrenáž. Další připravovanou plodinou je jetel podzemní, který vytváří kůlový kořen s četnými vláknitými postranními kořeny.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *