Polní den ve virtuálním pojetí

Unikátně k polnímu dni v současné epidemiologické situaci přistoupila společnost Bayer Crop Science. Na pokusných políčkách v Libčanech u Hradce Králové zprostředkovala detailní pohled na hybridy řepky Dekalb prostřednictvím kamery v on-line přenosu TV Zemědělec. Informace posluchači načerpali také k ochraně této olejniny i ochraně obilnin a kukuřice.

V ozimé řepce nabízí společnost Bayer celou řadu hybridů pro různé podmínky a účely (DK Excited, DK Exotter, DK Expat, DK Exlibris, DK Exception, DK Expansion, DK Platon, DK Placid, DK Imperial CL, či DK Sequel). Cestou, která se ve šlechtění řepky otevírá, je kombinovaná odolnost vůči chorobám. Tento směr potvrzuje i nový hybrid DK Placid se zvýšenou odolností k nádorovitosti brukvovitých a zároveň rezistencí proti viru žloutenky vodnice TuYV, obsahuje také gen odolnosti vůči fomě Rlm7 a vykazuje odolnost proti pukání šešulí.

Náhradou za zrušené registrace insekticidních látek proti škůdcům řepky je insekticidní systém D-ACT, obsahující dva jednosložkové insekticidy, s kontaktní a systémovou účinnou látkou. Jde o přípravky Decis Forte (deltamethrin 100 g/l) a Yoroi (acetamiprid 200 g/kg). Tento systém lze použít v řepce olejce dvakrát za vegetaci, optimálně proti stonkovým krytonoscům a blýskáčkům.

Osiva řepky společnosti Bayer budou standardně ošetřena kombinovaným fungicidním mořidlem Scenic Gold (fluopicolide, fluoxastrobin), vybrané hybridy také insekticidním mořidlem Buteo Start (flupyradifurone). Toto řešení je uváděno pod názvem Acceleron Elite.

Polní den zacílil také na pšenici a kukuřici. Vzhledem k vývoji jarního počasí bylo nutné racionálně volit regulátory růstu a vývoje nejen v ozimé pšenici. V tomto ohledu hovořili zástupci společnosti Bayer o přípravku Fabulis OD (prohexadione-calcium 50 g/l), který je nezávislý na povětrnostních podmínkách. Věnovali se také herbicidnímu a fungicidnímu ošetření obilnin, v této oblasti nabízí společnost Bayer opravdu široké možnosti. Stejně tak pestré portfolio herbicidů poskytuje pro ochranu kukuřice proti plevelům. Obecně podle zástupce firmy Bayer pro aplikace herbicidů do kukuřice platí neuspěchat je a počkat na vhodné podmínky. Pokud nastanou nějaké stresy – mrazy, intenzivní sluneční svit, kroupy a podobně, je důležité počkat do zlepšení podmínek a až poté přípravky použít.

Více informací přinese týdeník Zemědělec a časopis Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *