Polní den na vysočině déšť neohrozil

Účastníci v pořadí již třetího ročníku polního dne MendelGrass 2015 si i přes deštivé počasí prohlédli maloparcelní polní pokusy (travní a jetelotravní porosty, dlouhodobé luční experimenty, trávníkové pokusy, lyzimetry, rychlerostoucí dřeviny, experimenty s ukládáním půdy do klidu, odtoková pole, pokusy s výživou řepky a pšenice), proběhly i odborné přednášky a ukázka mechanizace.

Výzkum v oblasti pícninářství a trávníkářství na Ústavu výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) se realizuje ve Výzkumné pícninářské stanici Vatín (VPS), která leží přibližně sedm kilometrů od Žďáru nad Sázavou v nadmořské výšce 560 m. Kromě výzkumné činnosti je stanice určena také pro výuku studentů MENDELU. Ve VPS probíhají praktická cvičení a studenti tam mohou realizovat výzkum spojený s řešením bakalářských, diplomových a doktorských prací. Třetí ročník polního dne MendelGrass 2015 pořádaný Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně zahájil děkan Agronomické fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., a doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství.

V rámci akce vystoupil i Ing. Ivan Houdek z DLF-Trifolium Hladké Životice s. r. o. a přestavil nové odrůdy posledních let z Hladkých Životic, zabýval se i kvalitou píce kostřavy rákosovité a jejich hybridů. Kultivací travních porostů a praktickým zkušenostem z pokusů na Slovensku se věnoval doc. Ing. Luboš Vozár, Ph.D. z Katedry trávnych ekosystémov a krmných plodín, Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *