Polní den ke 100. výročí vzniku Československa

Na zkušební stanici ve Vysoké u Příbramě se umě propojila minulost s budoucností v rámci odborného seminář a polního dne organizovaných ke 100. výročí vzniku Československa. Akci uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Cílem setkání bylo představit vývoj našeho zemědělství od doby vzniku Československa až do dnešních dní, a to hlavně ve vazbě na význam a směřování zemědělského zkušebnictví. Polní den zahájil ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Daniel Jurečka, který ve svém příspěvku představil Strategii rozvoje ÚKZÚZ s ohledem na současné potřeby zemědělství i nové výzvy, které přináší například změny v agrární politice EU, omezování povolených účinných látek přípravků na ochranu rostlin (POR), akcent resortu na ochranu půdy, klimatické změny a rozvoj systémů udržitelného zemědělství.

V rámci celého dne vystoupila řada odborníků z dalších institucí.

Zkušební stanice ÚKZÚZ ve Vysoké u Příbramě je zaměřena na zkoušení odrůd běžných polních plodin, ale také na dlouhodobé pokusy s výživou rostlin. Závěr polního dne patřil právě těmto pokusům s odborným výkladem zástupců ÚKZÚZ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *