Pokusy s odrůdami řepky s rezistencí k Plasmodiophora brassicae

Plasmodiophora brassicae Wor. je patogen, který způsobuje chorobu s názvem nádorovitost kořenů brukvovitých, tedy i řepky. V minulosti byl patogen řazen různě, například i mezi prvoky, dnes se v systému nachází na pomezí živočišné a rostlinné říše (říše Rizaria).

Tématem se v Úrodě č. 6/2021 zabývá spolu s dalšími autory Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Připomíná, že se jedná o půdní patogen, jehož spory v půdě přežívají až 20 let a organismus je tedy z půdy prakticky nevymýtitelný. Zejména protože jeho hostitelem jsou i brukvovité plevele, které se na pozemcích vyskytují neustále.

Hlavním symptomem choroby jsou deformace – nádory na kořenech. Deformace kořene způsobují destrukci vodivých pletiv, napadené rostliny mají porušený transport vody a živin a vadnou. Poškození se odvíjí od termínu infekce, časně infikované rostliny mají zcela přeměněný hlavní kořen, který může mít oválný tvar viditelný i nad zemí. Později infikované rostliny mají nádory spíše na postranních kořenech. Nádory obsahují miliardy spor o velikosti 3–4 μm. Spory se po uhnití kořene uvolňují a velmi snadno se šíří společně se zeminou na zemědělských strojích, vodou či větrem nebo při přemísťování zeminy. Životní cyklus patogenu je poměrně složitý a zahrnuje i obrvená stádia zoospor (obr. 1), která ke svému pohybu potřebují vyšší obsah vody v půdě.

Tradičně se P. brassicae vyskytuje na pozemcích, kde se dlouhodobě pěstuje brukvovitá zelenina – okresy Mělník, Litoměřice, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, Prostějov, Brno. Výskyt nádorovitosti na ozimé řepce je vázán na plochy, kde se dříve pěstovala brukvovitá zelenina, zejména zelí. Před rokem 2011 se nádorovitost objevovala pravidelně na pozemcích na Opavsku a Šumpersku. V současnosti lze odhadnout výskyt na zhruba 160 lokalitách v celé ČR. Je pravděpodobné, že malá ohniska výskytu či jednotlivé rostliny nebyly vůbec zjištěny a rozšíření bude ještě větší.

Již osmým rokem se uskutečnily poloprovozní polní pokusy s vybranými odrůdami řepky deklarovanými jako rezistentní proti P. brassicae. Všechny zkoušené rezistentní odrůdy řepky prokázaly odolnost k patogenu Plasmodiophora brassicae. Výnos rezistentních odrůd byl v průměru vyšší zhruba o 50 % proti náchylné odrůdě.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *