Pohled odborníka v širších souvislostech

Jaké bychom potřebovali odrůdy řepky? Takové, které dosahují vysokých výnosů semen i oleje, ale zároveň s pozitivním vlivem na kvalitu půdy, odolné k chorobám a poléhání, bez velkých nároků na pesticidy, nejlépe s možností výsevu na počátku září a rychlým podzimním startem. Tak to alespoň vidí odborník z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Ing. Pavel Růžek, CSc. O své názory se podělil s posluchači v rámci konference společnosti Bayer, s. r. o.

Podle Ing. Růžka si neuvědomuje, že pozdější příprava půdy při nižších teplotách je šetrnější k půdě. Příprava před řepkou koncem srpna (v porovnání se začátkem) přináší většinou pozitiva z hlediska kvality půdy a omezení ztrát vody a uhlíku z půdy. V souvislosti s kvalitou půdy nebudou podle přednášejícího vhodné trpasličí odrůdy, protože potřebujeme silné vyšší řepky, které po sklizni dodají zpět do půdy hodně organické hmoty, ale také vydrží pevné bez morforegulátorů a nepolehnou. „Globální oteplování mimo jiné podporuje rozklad organických látek v půdě a přestože zanecháme všechny posklizňové zbytky včetně slámy na poli, může být bilance organických látek v půdě záporná, což má často také nepříznivý vliv na strukturu půdy a zadržení vody ze srážek,“ vysvětlil Ing. Růžek. Z hlediska ochrany rostlin se domnívá, že bude nutné si vypomáhat novými postupy, jako je například setí směsí plodin. V podzimním období pak místo morforegulátorů růstu a některých pesticidů nastoupí na přirozeně silné nové hybridy řepky s rychlým počátečním růstem aplikace stresorů, které ji budou mírně stresovat a rostlina si bude proti některým patogenům sama vytvářet biologickou ochranu. Dlouhodobé šlechtění řepky přineslo rostlinám řadu cenných znaků, ale postupně se odbourávala přirozená schopnost řepky se bránit běžným škůdcům, a to zejména při vyšším zastoupení v osevním postupu. „Pro škůdce jsme připravili potravu na zlatém talíři. V zemědělství je ale vše řešitelné,“ neztrácí optimismus Ing. Růžek.*

Více informací přináší článek zveřejněný v červnovém vydání časopisu Úroda (6/2019).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *