Podzimní ochrana řepky s ohledem na rezistenci k insekticidům – I. část

Potřeba ochrany řepky proti škůdcům na podzim vzrůstá. Přes zvyšující se frekvenci aplikací insekticidů dochází stále častěji ke snížení účinnosti přípravků proti škůdcům. Škodlivost jednotlivých druhů se mění. Přitom narůstá rezistence škůdců k účinným látkám insekticidů a nedostatečný sortiment registrovaných pesticidů do řepky neumožňuje dodržovat antirezistentní strategie.

Ochrana proti škůdcům řepky je v současné době komplikovaná a vyžaduje vyhodnotit řadu informací, aby byla účinnost ochranných opatření dostatečná. V tomto příspěvku, jehož první díl vychází v tomto čísle časopisu Farmář, jsou shrnuty informace a poznatky z výzkumu, které by měly usnadnit rozhodování pěstitelů řepky o potřebě ochrany řepky proti škůdcům na podzim.

Článek, který si celý můžete přečíst ve Farmáři č.7/2021, se věnuje změnám ve škodlivosti jednotlivých organismů, upozorňuje na nedostatek účinných látek k ochraně rostlin a varuje před zvyšováním rezistence některých druhů vůči insekticidům.

Autory článku jsou:

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Ing. Tomáš Hovorka

Ing. Jitka Stará, PhD.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *