Podzimní ochrana řepky je výzvou

Úspěšné založení porostu řepky začíná být s narůstajícími restrikcemi v oblasti účinných látek opravdovou výzvou. Složitá je situace hlavně v oblasti insekticidů. Nejdříve jsme přišli o účinné moření a následně i o část efektivních přípravků. Výběr přípravků se zúžil, a tak je nutné výskyt škůdců pečlivě hlídat a aplikace častěji opakovat.

Dále je ale potřeba hlídat i výskyt trávovitých plevelů a dynamiku růstu porostu. Řepku v děložních lístcích ohrožují na podzim hlavně dřepčíci rodu Phyllotreta. Trávovité plevele se často objevují v nekonečně se opakujících vlnách a bujné porosty je nutné zregulovat v růstu, aby nepřerostly a přes zimu nevymrzly. Společnost Syngenta nabízí řešení všech třech problémů:

  • Karate Zeon zahubí dřepčíky.
  • Zetrola spolehlivě zlikviduje trávovité plevele.
  • Magnello pomůže s regulací růstu a fungicidně ochrání porost řepky.

Insekticid Karate

Karate jsme pro Vás v roce 2021 zlevnili o 36 %.

Insekticid Karate s účinnou látkou lambda-cyhalothrin usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Je jím možné tedy ochránit porosty řepky proti dřepčíkům rodu Phyllotreta a dřepčíku olejkovému. Karate je odborníky doporučováno jako vysoce účinné řešení. Pro porosty vzešlé z insekticidně nemořeného osiva je ošetření nutností hlavně v sušších letech, kdy škodlivost vzrůstá. Proti dřepčíkům se používá dávka 0,15 l/ha.

Herbicid Zetrola

Herbicid Zetrola s účinnou látkou propaquizafop je flexibilní a vysoce selektivní přípravek. Zetrola je velmi rychle absorbována listy plevele, a tak účinkuje spolehlivě i za nižších teplot. Dva dny po aplikaci dochází k zastavení růstu plevele, po 10 dnech jsou viditelné chlorózy na mladých pletivech a za 1–4 týdny plevel zcela hyne v závislosti na klimatických podmínkách. Optimální teplota aplikace je 8–25 °C. Účinkuje na široké spektrum trávovitých plevelů včetně těch vytrvalých a dávkování je uživatelsky přátelské (viz tab. 1)

Tab. 1 – Použití a dávkování přípravku Zetrola

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka přípravku (l/ha) Dávka aplikační kapaliny (l/ha) Ochranná lhůta (dny) Aplikační okno
Řepka olejka výdrol obilnin 0,4–0,5 100–400 AT BBCH 13–21
plevele lipnicovité jednoleté 0,5–0,8 100–400 AT BBCH 13–29
pýr plazivý 1,2–1,5 100–400 AT BBCH 13–29

 

Fungicid Magnello

Fungicid Magnello s účinnými látkami difenoconazole a tebuconazole je nejen účinným morforegulátorem, ale chrání mladé rostliny řepky i před fomou. Při dávce 0,8 l/ha má plnou účinnost vúči fomě a zocelí rostliny před zimou. To znamená:

  • zvětšení průměru kořenového krčku,
  • silnější kořenový systém,
  • navýšení počtu větví,
  • snížení výšky rostlin.

Tyto parametry jsou důležité pro optimální přezimování porostu řepky, a zamezuje se tak ztrátám rostlin. To je ta správná cesta, která vede k navýšení výnosu. Ideální růstová fáze řepky pro aplikaci plné dávky 0,8 l/ha je ve stadiu průměrného 5. listu.

Tab. 2 – Doporučení pro podzimní aplikace přípravku Magnello

Přípravky Zetrola i Magnello lze použít do tank-mixu pro aplikaci společně. Další výhody obou přípravků jsou výborná mísitelnost s ostatními přípravky a registrace obou přípravků i do jiných plodin, než je řepka.

Výzvy jsou tu proto, abychom je společně překonali.

Ing. Helena Bochová

Syngenta CZ*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *