Podpovrchová aplikace rodenticidů

V místech s kalamitním výskytem hraboše polního v loňském roce na Moravě došlo během zimy a jara většinou k významnému poklesu až vymizení tohoto hlodavce. I přesto budou na některých lokalitách Čech a Moravy značné škody také v letošním roce. Jde zejména o porosty pícnin, ozimé pšenice, vinice a sady. Ke snížení výskytu hraboše mohly přispět také nadprůměrné srážky v květnu a v červnu, ale současné počasí spolu s dostatkem potravy může být pro hraboše příznivé. Proto je nutné i v této době věnovat pozornost aktuálnímu výskytu hraboše polního v pěstovaných plodinách a při zakládání porostů ozimů.

Při zákazu plošné aplikace rodenticidů na povrch půdy a značně náročné ruční aplikaci do nor je často lokální podpovrchová aplikace jediným možným postupem při ochraně porostů trav, jetelovin a zasetých ozimů. Při zakládání porostů ozimých plodin je vhodné kromě pozemků se zjištěným výskytem hraboše provést ošetření také na okrajích honu sousedícího s příkopy u silnic, zatravněnými plochami, remízky apod., kde se hraboš polní vyskytuje a odkud následně kolonizuje do pěstovaných plodin. Při podpovrchové aplikaci je otrávená návnada na hraboše polního ukládána do horizontálně vytvořené dutiny (nory) v hloubce 5 až 20 cm pod povrchem půdy, čímž je minimalizován přístup ostatních živočichů pohybujících se na povrchu půdy. Hraboš se k návnadě obsahující atraktanty dostává buď přímo z vlastní nory, nebo z povrchu půdy při hledání potravy.

Aplikátory rodenticidů

V ČR jsou podle dostupných informací nabízeny aplikátory rodenticidů od tří výrobců, z toho jeden je určen zejména do sadů. Dosud nejvíce informací bylo publikováno o švýcarském stroji Wumaki, který je vyráběn s jednou až třemi aplikačními jednotkami. V našem výzkumném ústavu byly ve spolupráci s českou firmou P & L, spol. s r. o., vyvinuty a ověřeny aplikační jednotky, které dokáží přesně dávkovat v malém množství (do 2 kg/ha) u nás nejvíce používaný rodenticid Stutox 2, snadno a rychle vstupují do půdy, což umožňuje cílenou přerušovanou aplikaci v místech s nadměrným výskytem hraboše. Tento postup zvyšuje efektivnost aplikované dávky rodenticidu a zároveň omezuje rizika znečištění prostředí. Konstrukce zařízení je variabilní a minimalizuje poškození pěstovaných plodin nebo povrchu půdy. Další předností je kromě umístění na samostatném rámu s jedním až čtyřmi aplikátory (do záběru 6 m) také možnost uchycení na rámy jiných strojů (kypřiče, plečky apod.), popř. na rám secího stroje. Více informací bude publikováno v časopisu Úroda č. 8.
V současné době je nákup aplikátorů rodenticidů podpořen dotací 50–90 % v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova (od 14. 7. do 4. 8. 2020).

Ing. Pavel Růžek, CSc.,
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *