Podnik vsadil na široké zaměření

Celkem na 21 000 ha na jižní a jihozápadní Moravě, jižním Slovensku a v jižních Čechách hospodaří RHEA Holding; 19 000 ha z této plochy orná půda. Sdružuje dvanáct čistě zemědělských podniků, ale rozsah jeho podnikání je širší. Holding na svých stránkách shrnuje, že se zabývá například chovem ryb, provozuje pekárnu, vinařství, penzion, kuchyň, rozváží jídlo, prodává maso a výrobky. Mezi další aktivity patří stavebnictví, poskytování služeb v zemědělství, myslivost nebo obchodní činnost.

Firmě nechybí ani živočišná výroba – chovají 2800 kusů dojnic holštýnského plemene v uzavřeném obratu stáda s roční užitkovostí 10 300 l mléka. V nových kravínech mají kvůli nedostatku pracovní síly nejen dojicí, ale i krmicí roboty. Dále chovají prasata a vykrmují drůbež. Podnik připomíná, že ve svém okolí podporuje řadu spolkových a společenských aktivit.
Jak to vypadá v rostlinné výrobě, nám přiblížil hlavní agronom holdingu Milan Svoboda, se kterým jsme se setkali ve firmě Zemspol Dešná, s. r. o., nedaleko hranic s Rakouskem. Milan Svoboda shrnul, že podnik pěstuje především potravinářskou pšenici, ječmen, řepku, kukuřice a hrách. Vzhledem k živočišné výrobě je důležitá produkce kukuřičné siláže, dosahuje 30 000 t, a také vojtěškové a travní senáže, která činí 19 500 t. Do krmné dávky pak tyto složky přijdou v poměru 2 : 1. Osev kukuřicí dosahuje 2140 ha, z toho je asi 1100 ha na zrno, zbytek jsou silážní hybridy, výnos se u nich pohybuje v rozmezí 38–40 t/ha v zelené hmotě. Co se týče výnosu zrnové kukuřice, loni jim příliš nepřálo počasí, na Znojemsku kvůli suchu sklidili 4,8 t/ha, u řepky pak 3 t/ha, a u pšenice 3,5 t/ha. Výnosy na holding u ozimé pšenice (5235 ha) mají průměr 6,8 t/ha, u řepky (3500 ha) 4 t/ha, jarní ječmen (2875 ha) poskytl 6,5 t/ha, hrách (867 ha) 3,8 t/ha, v předminulém roce i 5 t/ha. K uskladnění produkce slouží osm sil s kapacitou 25 000 t, doplňuje je čistička a aktivní větrání.*

 

Celou reportáž najdete v novém čísle týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *