Po svých zkušenostech navyšuji plochy ošetřené Elatusem Era

S Petrem Vrabcem se opět po roce potkáváme, aby se s námi i letos podělil o své zkušenosti. Pojďme si nejprve připomenout několik informací. Ing. Petr Vrabec, který je agronomem společnosti Agrodružstvo Vyšetice sídlící v Pravoníně, má v agronomii dlouholeté zkušenosti. Na této pozici pracuje již od roku 1992. Nejprve v ZD Pravonín a od roku 1998 v nově založeném Agrodružstvu Vyšetice, kde stál přímo u jeho zrodu a inicioval jeho založení.

Zemědělské družstvo hospodaří v CHKO Blaník v nadmořské výšce 500 m, v bramborářském výrobním typu. Družstvo hospodaří celkem na 1702 ha půdy. Z toho je 1441 orné půdy a 210 ha trvalých travních porostů, luk a pastvin. Podnik se také zabývá živočišnou výrobou, proto je plodinová skladba vcelku pestrá: ozimá pšenice 563 ha, ozimá řepka 293 ha, kukuřice 207 ha, ječmen ozimý 117 ha, ječmen jarní 111 ha, jetel 150 ha.

Agronom Ing. Petr Vrabec

Jak hodnotíte loňskou sezónu?

Vegetační sezóna 2020 nám opět přinesla různá překvapení. Jaro bylo poměrně suché, vydatnější srážky se objevily až v květnu. Květen i červen byly srážkově výrazně nadnormální.  Vlivem deštivého počasí došlo k prodloužení doby sklizně. Poměrně deštivé počasí pokračovalo v podstatě až do podzimu a způsobilo nám problémy také při setí ozimých řepek i ozimých obilnin, seli jsme až v pozdějších termínech, než je u nás zvykem.

Co se týká chorob, v roce 2020 jsem na časném jaře zaznamenal především slabší výskyty padlí. Později se objevily choroby rez pšeničná a braničnatky. Na konci vegetace byl nepřehlédnutelný zvýšený výskyt fuzarióz klasů.

U řepek jsme měli lokálně problém s výskytem dřepčíků.

Jaká je odrůdová skladba pěstovaných plodin a jaké technologie z portfolia Syngenta využíváte?

Samozřejmě se vracím k odrůdám, které mám prověřené, ale rád si vyzkouším i odrůdy nové.

V ječmeni ozimém jsem vloni vyzkoušel hybridní odrůdu Baracooda, pěstoval jsem ji na 40 ha a byl jsem velmi spokojen jak se stavem porostu, tak s dosaženými výnosy.

V řepce ozimé zastupují portfolio odrůd společnosti Syngenta odrůdy Aganos a Florida. Aganos jsem pěstoval na 66 ha, Floridu na 33 ha. U řepek využívám pro herbicidní ochranu porostů Brasan (1,5 l/ha) a Teridox (0,5 l/ha) na 100 % výměry ploch, z fungicidní ochrany používám v době kvetení Amistar Gold (1 l/ha), který jsem v uplynulé sezoně aplikoval na celou pěstební plochu řepek.

V kukuřici mám velmi dobré zkušenosti s odrůdou SY Kardona, kterou jsem měl v uplynulé sezoně na 100 ha. S výnosem, který přesáhl 400 q/ha, jsem byl velmi spokojen. Tato odrůda vyniká velkými palicemi a zajištuje stabilní výnosy i v sušších podmínkách. Pro herbicidní ochranu rád používám Lumax, který jsem aplikoval na 170 ha. Ať už byl Lumax aplikován za běžných nebo i suchých podmínek, nikdy jsem nezaznamenal problém s regulací plevelů.

Jaké fungicidní technologie používáte v obilninách?

Jsem zvyklý ošetřovat porosty obilnin v systému tří fungicidních ošetření. První aplikace provádím v období sloupkování (spiroxamine + prothioconazole + tebuconazole 0,8 l/ha nebo prothioconazole + spiroxamine + tebuconazole 0,7 l/ha, obvykle v tank-mix kombinaci s regulátorem růstu na bázi trinexapac-ethylu 0,3 l/ha). Pro ochranu praporcového listu nejčastěji používám různé produkty s účinnou látkou SDHi – v letošním roce Elatus Era v dávce 0,9 l/ha anebo bixafen + prothioconazole + spiroxamin 0,9 l/ha, v menší míře pak produkty bez účinných látek na bázi SDHi (fenpropimorph + kresoxim- methyl + epoxiconazole). Vždy podle použitého fungicidu v T2 navazuji s firemní technologií na ochranu klasů, tedy Magnello, nebo prothioconazole + tebuconazole, případně prochloraz + tebuconazole.

Herbicidy do obilnin obvykle aplikuji plošně na podzim (diflufenican + flufenacet + chlorsulfuron), v objemu postřikové kapaliny 300 litrů vody, v letošním roce však byla aplikace herbicidů z důvodu deštivého podzimu značně problematická.

Jaké máte zkušenosti s fungicidem Elatus Era, od kdy jej používáte a co vás k jeho používání přivedlo?

Elatus Era používám od roku 2018. Produkt mě zaujal při jeho uvádění na trh na konferencích 2018, byl jsem přímo nadšený prezentovanými výsledky a vlastnostmi a rozhodl jsem se jej vyzkoušet. V prvním roce  jsem jej aplikoval na 130 ha. Po svých zkušenostech plochy pozemků ošetřených Elatusem Era navyšuji, v sezoně 2020 jsem je aplikoval asi na 220 ha a v letošní sezoně se k němu určitě vrátím.

Co po zkušenostech s tímto produktem můžete čtenářům vzkázat?

Elatus Era mě přesvědčil o své kvalitě hned v roce 2018. Po aplikaci Elatusu Era jsou porosty zelenější, vitálnější, už na pouhý pohled vypadají mnohem lépe a to napříč odrůdovým spektrem bez ohledu na citlivost a vnímavost odrůd k chorobám. V minulosti jsem velmi rád používal bixafen + prothioconazole + spiroxamin.  Na základě svých vlastních zkušeností a srovnání jsem si potvrdil, že Elatusu Era je vynikající produkt s velmi vysokou kvalitou. To dokazují i výnosy posledních tří let, které nejen v sezoně 2020, ale i ve dvou předchozích, potvrdily benefity, které jeho aplikace rostlinám přináší. První dva roky jsem si říkal, že v tom produktu opravdu něco je, ale po výnosovém zhodnocení letošní sezony jsem konstatoval, že nejlepší výnosy tři roky po sobě – to už není náhoda – Elatus Era skutečně umí.

Jaké benefity máte na mysli?

Především je to pozitivní vliv na stav porostů, který je viditelný už v průběhu vegetace. Bez ohledu na průběh počasí a podmínky počasí jsou porosty zdravější, zelenější, vitálnější a odrůdy výnosnější. Průměrné výnosy byly ve srovnání s ostatními použitými fungicidy vyšší ve všech třech sezonách (2018–2020), navzdory rozdílnému průběhu počasí v každé z nich, a to i napříč pěstovanými odrůdami.

Navíc je velkým a nezanedbatelným přínosem snadná manipulace s produktem, rychlá a bezpečná příprava aplikační kapaliny. Obsluha stroje si velmi pochvaluje jeho formulaci – Elatus Era nezapáchá, což výrazně zvyšuje komfort práce s ním. Při plnění postřikovače nepění ani nezpůsobuje jiné problémy. Příprava postřikové kapaliny je tím pádem mnohem jednodušší a rychlejší, což urychluje i samotné provádění aplikací porostů. To oceňujeme především v letech, kdy jsou aplikace prováděny v časovém presu.

Pojďme se tedy spolu podívat na výnosové výsledky…

Napříč pěstovanými odrůdami se aplikace fungicidu Elatus Era pozitivně projevila na výši výnosu. Převážná většina porostů reagovala na ošetření tímto fungicidem pozitivně.

A na závěr jednoznačně pozitivní vliv zvolené fungicidní technologie pro ochranu praporcového listu. Průměrný výnos za poslední tři sezony byl významně navýšen, jak ukazuje tabulka a grafy.

Tab. Vliv aplikace fungicidu Elatus Era

Lokalita Zpracování půdy Odrůda Kvalita Ošetření Výnos
Florian Terano Proteus A Elatus Era 85,97
Loučka Terano Fenomén A Elatus Era 85,73
Padělek Terano Fenomén A Elatus Era 85,58
Za Čapem Terano Fenomén A Elatus Era 85,56
Dubina Terano Frisky C fenpropimorph + kresoxim-methyl + epoxiconazole 84,95
Za mochem Terano Proteus A Elatus Era 84,02
Za kotem Terano Proteus A Elatus Era 82,52
Praška Terano Fenomén A Elatus Era 81,5
Horní Díla Terano Fenomén A fenpropimorph + kresoxim-methyl + epoxiconazole 81,06
Roudy mezi Terano Futurum B fenpropimorph + kresoxim-methyl + epoxiconazole 80,98
Plachta orba Julie E Elatus Era 83,97
Březinka Terano Genius E Elatus Era 80,01
Bydlina Terano Fenomén A Elatus Era 77,74
Rouby nad Terano Futurum B fenpropimorph + kresoxim-methyl + epoxiconazole 77,63
Spodní díla Terano Futurum B Elatus Era 77,31
Plachta II orba Fakir A Elatus Era 77,14
Za kravínem Terano Tobak B bixafen + prothioconazole + spiroxamine 76,44
Za Lojzou orba Tobak B bixafen + prothioconazole + spiroxamine 73,84
Roudy Terano Futurum B Elatus Era 73,8
Roudy pod Terano Futurum B Elatus Era 72,26
Čtvrtka Terano Genius E bixafen + prothioconazole + spiroxamine 70,25
Čimák Terano Proteus A Elatus Era 70,01
Brejda orba Fakir A fenpropimorph + kresoxim-methyl + epoxiconazole 66,48
Hůrka orba Expo E fenpropimorph + kresoxim-methyl + epoxiconazole 65,23
Malý kopec orba Fakir A bixafen + prothioconazole + spiroxamine 65,01
Sekerka Terano Genius E bixafen + prothioconazole + spiroxamine 64,2

 

Určitě je na závěr našeho rozhovoru důležitá otázka – Jaká agrotechnika zpracování půdy u vás převažuje a jakou máte k dispozici techniku?

Většinu pozemků zpracováváme bezorebně, využíváme hloubkové kypření a setí na jeden přejezd. Techniku, stejně jako produkty pro ošetření, používáme kvalitní. Máme postřikovače Horsch, sklízecí techniku Claas lexiony, řezačky Jaguar a traktory John Deere, Fendt.*

Graf 1 – Pozitivní vliv na výnos dokazují také výsledky z jedné lokality (Kněždolec) rozdělené do tří částí, kde veškerá agrotechnika a péče o pozemek byly shodné, části se lišily pouze zvoleným fungicidním řešením (výnosy 2019)

Poznámka: ozimá pšenice Genius, lokalita Kněždolec, rozdělená do tří honů podle fungicidní aplikace

Graf 2 – Průměrné navýšení výnosu (q/ha) při použití fungicidu Elatus Era ve srovnání s ostatními fungicidními technologiemi (výnosy 2018–2020)

Děkuji vám za rozhovor.

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Syngenta CZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *