Plodiny pomáhají poli i zemědělcům

Vedle základních plodin, které v současné době dominují osevním postupům, se v poslední době pozornost upíná i na méně tradiční plodiny. Vybrané druhy totiž mohou ovlivnit úrodnost půdy a tedy i hektarové výnosy, které si podnik z pole odveze. Jednou ze společností, které tyto speciální plodiny zemědělským podnikům u nás nabízí, je společnost KLEE AGRO, s. r. o.

Speciální plodiny v poslední době nacházejí uplatnění v několika směrech rostlinné výroby. Tím prvním je jejich působení na úrodnost půdy. Celá řada druhů je využívána jako tak zvané zelené hnojení, kdy rostliny dokáží během krátké doby vytvořit poměrně dost hmoty, která se stane zdrojem organických látek. Ve funkci meziplodin také dochází k částečnému potlačení plevelů, může být ušetřený odpar z volného povrchu půdy, pozemek je chráněný před větrnou erozí a v neposlední řadě dochází k rozrušení půdní struktury a nakypření půdy. Bonusem je potom vytvoření životního prostoru pro opylovače a další užitečný hmyz.

Druhý pozitivní vliv vybraných plodin je v doplnění produkce hlavních plodin. Méně tradiční druhy jsou zdrojem zajímavé tržní komodity. V některých případech umožňují řešit problémy se založením porostů hlavních plodin a částečně nahrazují jejich produkci využívanou v rámci podniku.

 

Dvě pelušky

Na celostátní výstavě Naše pole, která se uskutečnila letos v polovině června, představila Firma KLEE AGRO, s. r. o., dvě novinky sladkých odrůd pelušky. Jedná se o odrůdy Turnia a Model. Turnia je nejranější odrůda z úponkových pelušek v nabídce společnosti. Rostliny jsou vysoké 90 až 100 cm, listy jsou u této odrůdy nahrazeny silnými zelenými úponky. Turnia má střední odolnost na poléhání před sklizní. Je vhodná do letních směsek, má velmi nízký obsah taninů, proto vhodná do krmných směsí pro monogastrická i polygastrická zvířata.

MODEL středně raná odrůda úponkové pelušky s nepravidelně kulatými zelenými semeny, výška rostlin 90 až 100 cm s fialovým květenstvím. Má nejpevnější nepoléhavou lodyhu ze všech nabízených pelušek. Poskytuje velmi vysoký výnos a zrno má vysoký obsah bílkovin. Díky nízkému obsahu taninu je vhodná do krmných směsí.

 

Vhodná meziplodina

V nabídce společnosti najdeme také lničku olejná odrůdu Omega. To je plodina vhodná k pěstování jako meziplodina před cukrovkou a kukuřici. Má rychlý počáteční růst, její kořeny rozruší půdu a tím ji kypří. Jde velmi dobře mulčovat . V kombinaci s dalšími meziplodinami jako jsou svazenka, vikve nebo pohanka vytváří vhodné směsi i pro ekologického zemědělství.

 

Zajímavé vlastnosti

Zajímavé vlastnosti mají i další odrůdy v nabídce společnosti KLEE AGRO. Vikev jarní Gréta je vhodná pro pěstování na semeno. Rostlina vyroste 90 až 100 cm, tam udělá velké květenství pěti šesti lusků a ty najednou dozrávají. U této odrůdy již neplatí, že na jedné rostlině najdeme květy, zelené lusky i lusky zralé. Určení termínu sklizně je pak snažší, což je přednost i kvůli omezené možnosti použití desikantů.

Za pozornost stojí také jarní žito SM Ananke. Jedná se o přesívkovou odrůdu určenou k pěstování na kvalitní zrno pro mlynářský a pekárenský průmysl ale také pro kvalitní zelené krmení. V takovém případě je možné ji kombinovat například s již zmiňovanou vikví. Její setí je možné uskutečnit od listopadu až do července. Poskytuje velké množství hmoty a je tak alternativou v okamžiku, kdy kukuřice poskytne nižší výnos a v podniku je nedostatek senáží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *