Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání nouzového stavu

Vzhledem k tomu, že byl v České republice vyhlášen nouzový stav, při kterém jsou některé aktivity výrazně omezeny, sděluje tímto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a osvědčení o funkční způsobilosti profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, uvedla to dnes tisková mluvčí Ivana Kršková.

Na osvědčení o odborné způsobilosti, jehož platnost končí v době vládou vyhlášeného nouzového stavu, se pohlíží jako na osvědčení platné, je-li splněna základní podmínka pro jeho prodloužení. Touto podmínkou je podaná žádost o prodloužení platnosti osvědčení před uplynutím doby jeho platnosti.

Samotné kurzy a zkoušky, které měly proběhnout v době nouzového stavu, proběhnou až po jeho skončení.

Činnost kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků je s ohledem na aktuální podmínky nouzového stavu také jedna z omezených aktivit. Pokud tedy v období nouzového stavu vyprší platnost osvědčení o funkční způsobilosti daného aplikačního zařízení, bude na něj pohlíženo jako na funkčně způsobilé, a to do doby odvolání nouzového stavu.

Po odvolání nouzového stavu se předmětná zařízení neprodleně podrobí kontrolnímu testování s tím, že toto období nepřekročí délku dvou měsíců ode dne ukončení nouzového stavu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *