Pět pesticidů zařazeno mezi potenciální kancerogeny

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO), nově zařadila mezi látky s potenciálně kancerogenním účinkem pětici pesticidů. Konkrétně glyphosate, malathion, diazinon, tetrachlorvinphos a parathion.

Jak IARC uvádí ve svojí tiskové zprávě, do skupiny 2A (pravděpodobně kancerogenní) zařadila herbicidní účinnou látku glyphosate a insekticidní účinné látky malathion a diazinon. Do skupiny 2B (možná karcinogenní) pak zařadila insekticidní účinné látky tetrachlorvinphos a parathion. Přehled zařazených látek uvádí IARC zde. Ve skupině 2A je také zařazen ze známějších látek například akrylamid, anorganické sloučeniny olova, malárie, některé viry, tetrafluorethylen (jeho polymerem je teflon), případně další uhlovodíky s obsahem halogenů (včetně bifenylů). Zařazení do této skupiny se podle IARC používá, když jsou k dispozici omezené důkazy kancerogenity pro člověka a dostatečné u pokusných zvířat. Pod pojmem „omezené důkazy“ se rozumí, že byl pozorován pozitivní vztah mezi expozicí látce a rakovinou, ale nelze vyloučit také jiná vysvětlení pro toto pozorování (zkreslení atd.). Skupina 2B obsahuje například acetaldehyd, aflatoxin M1, některá barviva, chloroform, kávu, DDT, naftu, benzín, výfukové plyny, některé mykotoxiny, viry atd. Kategorizace do skupiny 2B podle IARC často znamená, že existuje přesvědčivý důkaz, že činidlo způsobuje rakovinu u pokusných zvířat, ale málo nebo žádné informace o tom, zda to způsobuje rakovinu u lidí.

Z výše uvedených pesticidních účinných látek  se používá především glyphosate, u kterého jsou podle IARC omezené důkazy, že působí tzv. Non-Hodkinův lymfom a dostatečné důkazy, že působí rakovinu u laboratorních zvířat. Společnost Monsanto vydala tiskovou zprávu, ve které s klasifikací IARC nesouhlasí a tvrdí, že glyfosát je pro člověka bezpečný. Kromě jiného také tvrdí, že IARC cíleně pominula desítky vědeckých studií, zaměřených zvláště na genetickou toxicitu, které podporují závěr, že glyfosát není rizikem pro lidské zdraví. Dodává, že každou ze studií, kterou IARC zahrnula do hodnocení, již dříve přezkoumaly regulační orgány, v poslední době také v Evropské unii.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *